CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
545
Hide details for 20202020
25
Hide details for 8/20208/2020
1868/QĐ-UBND03/08/2020Attachment IconQuyết định Cho Công ty TNHH Chăn nuôi Bình Long chuyển mục đích sử dụng đất để mổ rộng Trang trại chăn nuôi gà thịt xuất khẩu
1858/QĐ-UBND11/08/2020Attachment IconĐiều chỉnh quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh
1855/QĐ-UBND11/08/2020Attachment IconThu hồi đất của ông Võ Văn Lăng và ông Điểu Hen, giao đất cho Chi hội Tin lành Trà Cố để xây dựng cơ sở thờ tự
1854/QĐ-UBND11/08/2020Attachment Icon Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Ngọc Thảo Bình Phước chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án KHu dân cư Tân Lập
1853/QĐ-UBND11/08/2020Attachment Icon Điều chỉnh quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh
1852/QĐ-UBND11/08/2020Attachment IconChấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ chuyển đổi hình thức sử dụng đất để xây dựng Nhà máy điện mặt trời
1846/QĐ-UBND10/08/2020Attachment IconHủy quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Vĩnh Phúc chuyển đổi hình thức thuê đất để trồng cây lâu năm
1846/QĐ-UBND10/08/2020Attachment Icon Quyết định Hủy quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Vĩnh Phúc chuyển đổi hình thức thuê đất để trồng cây lâu năm
1845/QĐ-UBND10/08/2020Attachment IconChấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước chuyển đổi hình thức thuê đất
1844/QĐ-UBND10/08/2020Attachment Icon Chấp thuận cho triển khai thực hiện đối với các dự án được điều chỉnh, bổ sung danh mục chuyển đổi mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh, đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020
1842/QĐ-UBND10/08/2020Attachment Icon Thành lập Hội đồng tư vấn, tuyển chọn thực hiện đề tài "khảo sát phông phóng xạ môi trường và xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường tỉnh Bình Phước"
1814/QĐ-UBND07/08/2020Attachment Icon Phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng phần mềm tích hợp quản lý công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh
1813/QĐ-UBND07/08/2020Điều chỉnh thông tin người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quyết định số 1095/QĐ-UBND, số 1143/QĐ-UBND, số 1291/QĐ-UBND, số 1508/QĐ-UBND, số 1620/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng thời mất việc làm gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
1810/QĐ-UBND06/08/2020Attachment IconPhê duyệt dự toán chi phí các công trình chuẩn bị bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi nâng cấp mở rộng đường Phú Riềng Đỏ từ TTHC huyện đi Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú
1809/QĐ-UBND06/08/2020Attachment Icon Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình xây dựng Trường mầm non Tân Lập, huyện Đồng Phú
1808/QĐ-UBND06/08/2020Attachment Icon Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II) do do Liên danh Phúc An Khang Bình Phước - LOCOGI 13 - Trung chính làm chủ đầu tư
1807/QĐ-UBND06/08/2020Attachment Icon Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lộc Ninh
1806/QĐ-UBND06/08/2020Attachment IconHủy quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho DNTN Thương Mây chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất mủ tờ
1805/QĐ-UBND06/08/2020Attachment IconCho Công ty Cổ phần Xăng dầu Petro Bình Phước chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu (giai đoạn 2)
1804/QĐ-UBND06/08/2020Attachment IconĐiều chỉnh Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 và Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh
1803/QĐ-UBND06/08/2020Attachment IconThu hồi đất của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, đất của hộ ông Phạm Văn Lâm và bà Nguyễn Thị Phương, giao UBND huyện Đồng Phú quản lý để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐH 519 huyện Phú Giáo - tỉnh Bình Dương (đoạn đi qua huyện Đồng Phú)
1802/QĐ-UBND05/08/2020Attachment IconThu hồi quyết định chủ trương đầu tư số 2863/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh chấp thuận cho nhà đầu tư Mega Bio - Tech Co.,Ltd điều chỉnh lần 02 dự án đầu tư nhà máy sản xuất dầu điều
1786/QĐ-UBND04/08/2020Attachment IconQuyết định Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Sản xuất tinh bột mì Thành Công chuyển đổi hình thức thuê đất
1770/QĐ-UBND03/08/2020Attachment Icon Quyết định Cho Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Xây dựng Phú Hương chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Nhà máy gạch không nung Phú Hương
1769/QĐ-UBND03/08/2020Attachment IconQuyết định Chấp thuận cho Chi nhánh Ngân hàng phát triển Khu vực Bình Dương - Bình Phước (thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam) chuyển đổi hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm
106
Hide details for 7/20207/2020
1745/QĐ-UBND31/07/2020Attachment Icon Quyết định Chấp thuận cho Công ty TNHH Huy Hồng chuyển đổi hình thức thuê đất
1744/QĐ-UBND31/07/2020Attachment Icon Quyết định Thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Kiểu, giao đất cho Chùa Thanh Bình để xây dựng cơ sở thờ tự
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470