CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
186
Hide details for 20182018
15
Hide details for 11/201811/2018
2640/QĐ-UBND19/11/2018Attachment IconPhê duyệt dự toán bổ sung kinh phí quy hoạch năm 2018
2638/QĐ-UBND19/11/2018Attachment IconGiao kế hoạch điều hòa vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2018
2613/QĐ-UBND14/11/2018Attachment IconCông bố Bộ thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công tỉnh UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh
2595/QĐ-UBND13/11/2018Attachment IconBan hành bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu thuộc phạm vi địa giới của 01 thôn, ấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020
2523/QĐ-UBND02/11/2018Attachment IconPhê duyệt kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước
2519/QĐ-UBND02/11/2018Attachment IconBan hành quy chế phối hợp thực hiện thông báo khi có sự thay đổi hộ tịch trên địa bàn tỉnh
49/2018/QĐ-UBND19/11/2018Attachment IconBãi bỏ chỉ thị số 12/2015/CT-UBND ngày 17/8/2015 của UBND tỉnh chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định và các khoản kinh phí được vận động thu tại các trường học, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
48/2018/QĐ-UBND09/11/2018Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Công Thương tỉnh Bình Phước
47/2018/QĐ-UBND09/11/2018Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh
46/2018/QĐ-UBND09/11/2018Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức sở Nội vụ tỉnh Bình Phước
45/2018/QĐ-UBND08/11/2018Attachment IconBãi bỏ chỉ thị số 15/2015/CT-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
44/2018/QĐ-UBND07/11/2018Attachment IconCông bố danh mục cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa trên địa bàn tỉnh
43/2018/QĐ-UBND02/11/2018Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở LĐ-TB&XH
42/2018/QĐ-UBND02/11/2018Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở VH, TT&DL
41/2018/QĐ-UBND02/11/2018Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở TT&TT
16
Hide details for 10/201810/2018
2477/QĐ-UBND30/10/2018Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy và tổ chuyên viên giuýp việc thực hiện ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Bình Phước
2465/QĐ-UBND29/10/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính của sở Tài chính, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài chính trên địa bàn tỉnh
2431/QĐ-UBND25/10/2018Attachment IconCông khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
2428/QĐ-UBND25/10/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu B - Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú
2427/QĐ-UBND25/10/2018Attachment IconPhê duyệt đề án quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp LEDANA, thuộc quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh
2403/QĐ-UBND22/10/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Mỹ Khánh Vy
2392/QĐ-UBND18/10/2018Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng
2336/QĐ-UBND09/10/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công, sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2313/QĐ-UBND05/10/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng huyện lỵ huyện Bù Gia Mập
2289/QĐ-UBND01/10/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch triển khai đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020
2288/QĐ-UBND01/10/2018Attachment IconQuy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm học 2018-2019
40/2018/QĐ-UBND29/10/2018Attachment IconBãi bỏ các chỉ thị quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Phước trong lĩnh vực tài chính
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470