CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
60
Hide details for 20192019
7
Hide details for 5/20195/2019
1076/QĐ-UBND23/05/2019Attachment IconBan hành bổ sung danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn
1056/QĐ-UBND22/05/2019Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Bình Long
1015/QĐ-UBND20/05/2019Attachment IconBan hành quy chế làm việc của Ban Tổ chức, Ban Nội dung hợp tác Khoa học - Công nghệ - Môi trường giữa Bộ CHQS tỉnh với sở KH&CN, sở TN&MT giai đoạn 2019-2023
992/QĐ-UBND17/05/2019Attachment IconBan hành quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
930/QĐ-UBND09/05/2019Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
885/QĐ-UBND02/05/2019Attachment IconBan hành quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
15/2019/QĐ-UBND22/05/2019Attachment IconBan hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14
Hide details for 4/20194/2019
753/QĐ-UBND18/04/2019Attachment IconBan hành quy định về mức chi đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
731/QĐ-UBND12/04/2019Attachment IconPhê duyệt đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2019-2020 theo quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
720/QĐ-UBND10/04/2019Attachment IconSửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp ban hành tại Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
720/QĐ-UBND10/04/2019Attachment IconSửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp ban hành tại Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
719/QĐ-UBND10/04/2019Attachment IconCông bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
718/QĐ-UBND10/04/2019Attachment IconSửa đổi, bổ sung và thay thế 03 thủ tục hành chính về lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp
709/QĐ-UBND08/04/2019Attachment IconBan hành Danh mục các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc nguồn nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước
683/QĐ-UBND05/04/2019Attachment IconSửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp được ban hành tại Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
681/QĐ-UBND05/04/2019Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước
643/QĐ-UBND04/04/2019Attachment IconBan hành quy chế phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh
14/2019/QĐ-UBND23/04/2019Attachment IconBan hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước
13/2019/QĐ-UBND23/04/2019Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Phước
12/2019/QĐ-UBND05/04/2019Attachment IconBan hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh bình Phước
5/CT-UBND17/04/2019Attachment IconTổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14
Hide details for 3/20193/2019
591/QĐ-UBND28/03/2019Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Nam Phong, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài
589/QĐ-UBND28/03/2019Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đại Nam, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành
565/QĐ-UBND25/03/2019Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bù Gia Mập
480/QĐ-UBND15/03/2019Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bù Đăng
444/QĐ-UBND11/03/2019Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470