CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
133
Hide details for 20162016
48
Hide details for 4/20164/2016
1007/QĐ-UBND28/04/2016Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bù Gia Mập
1006/QĐ-UBND28/04/2016Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Phước Long
1005/QĐ-UBND28/04/2016Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hớn Quản
1003/QĐ-UBND28/04/2016Attachment IconGiao kế hoạch vốn năm 2016, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015-2016
983/QĐ-UBND28/04/2016Attachment IconPhê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
975/QĐ-UBND27/04/2016Attachment IconKiện toàn Ban Quản lý dự án Phòng, chống sốt rét - Quỹ Toàn cầu tỉnh Bình Phước
971/QĐ-UBND26/04/2016Attachment IconPhê duyệt Đề án truyền thông quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020
968/QĐ-UBND26/04/2016Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Quy hoạch Phát triển nhân lực tỉnh Bình phước giai đoạn 2011-2020
925/QĐ-UBND22/04/2016Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Phước
923/QĐ-UBND22/04/2016Attachment IconSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011-2020
922/QĐ-UBND22/04/2016Attachment IconKiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Phước
916/QĐ-UBND21/04/2016Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Thị xã Bình Long
912/QĐ-UBND21/04/2016Attachment IconĐính chính Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh
906/QĐ-UBND19/04/2016Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú
902/QĐ-UBND19/04/2016Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đại Nam, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành
893/QĐ-UBND19/04/2016Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo hoạt động hè tỉnh Bình Phước
865/QĐ-UBND15/04/2016Attachment IconV/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bình Phước
859/QĐ-UBND14/04/2016Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Phú
858/QĐ-UBND14/04/2016Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Chơn Thành
857/QĐ-UBND14/04/2016Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bù Đăng
855/QĐ-UBND14/04/2016Attachment IconĐiều chỉnh Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh
853/QĐ-UBND14/04/2016Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lộc Ninh
843/QĐ-UBND14/04/2016Attachment IconĐiều chỉnh Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh
828/QĐ-UBND12/04/2016Attachment IconV/v kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân tỉnh Bình Phước
826/QĐ-UBND11/04/2016Attachment IconPhê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
823/QĐ-UBND11/04/2016Attachment IconPhê duyệt Dự án điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019
812/QĐ-UBND08/04/2016Attachment IconPhê duyệt các Đề án tiết kiệm năng lượng địa phương năm 2016
798/QĐ-UBND08/04/2016Attachment IconKiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước
796/QĐ-UBND08/04/2016Attachment IconKiện toàn Ban Vận động thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước
769/QĐ-UBND06/04/2016Attachment IconCho phép thành lập Văn phòng Công chứng Nguyễn Vinh Huy
765/QĐ-UBND06/04/2016Attachment IconPhê duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy điện Thác Mơ
760/QĐ-UBND05/04/2016Attachment IconCho phép thành lập Văn phòng Công chứng Huỳnh Hùng Dũng
753/QĐ-UBND04/04/2016Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
752/QĐ-UBND04/04/2016Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn (giai đoạn I và II)
746/QĐ-UBND01/04/2016Attachment IconPhê duyệt kế hoạch thực hiện các đề án khuyến công địa phương năm 2016
20/2016/QĐ-UBND26/04/2016Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Y tế tỉnh Bình Phước
19/2016/QĐ-UBND15/04/2016Attachment IconBan hành Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18/2016/QĐ-UBND08/04/2016Attachment IconSửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 9 Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình phước được ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh
17/2016/QĐ-UBND08/04/2016Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước
16/2016/QĐ-UBND07/04/2016Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
15/2016/QĐ-UBND05/04/2016Attachment IconBan hành Bộ đơn giá để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ cho công tác định giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7/CT-UBND22/04/2016Attachment IconThực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 01 năm 2016 trên địa bàn tỉnh
6/CT-UBND19/04/2016Attachment IconTăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
5/CT-UBND12/04/2016Attachment IconV/v tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4/CT-UBND08/04/2016Attachment IconTăng cường công tác quản lý và kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp
2/2016/NQ-HĐND24/04/2016Attachment IconThông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2/2016/QĐ-UBND14/04/2016Attachment IconBan hành Quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư Pháp huyện Bù Gia mập, tỉnh Bình Phước
1/2016/NQ-HĐND24/04/2016Attachment IconThông qua mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
32
Hide details for 3/20163/2016
698/QĐ-UBND29/03/2016Attachment IconV/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
697/QĐ-UBND29/03/2016Attachment IconV/v công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước
695/QĐ-UBND29/03/2016Attachment IconV/v thành lập Ban chỉ đạo, Tổ Giúp việc triển khai thực hiện "phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"
689/QĐ-UBND29/03/2016Attachment IconV/v kiện toàn Ban chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh Bình Phước
672/QĐ-UBND25/03/2016Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Phú Riềng
666/QĐ-UBND24/03/2016Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Phú Riềng
665/QĐ-UBND24/03/2016Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo thị xã Bình Long khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020
650/QĐ-UBND23/03/2016Attachment IconBổ sung Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 389/BP ban hành kèm theo Quyết định số 1856/QĐ-BCĐ ngày 03/9/2014
648/QĐ-UBND22/03/2016Attachment IconKiện toàn ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình phước
643/QĐ-UBND22/03/2016Attachment IconThành lập Tổ giúp việc theo dõi thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bình Phước
627/QĐ-UBND18/03/2016Attachment IconV/v kiện toàn Ban chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành cung ứng điện tỉnh Bình Phước
626/QĐ-UBND18/03/2016Attachment IconV/v kiện toàn Ban chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
623/QĐ-UBND18/03/2016Attachment IconV/v phê duyệt danh sách 12 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2016 trên địa bàn các huyện, thị xã
590/QĐ-UBND17/03/2016Attachment IconV/v thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh
572/QĐ-UBND16/03/2016Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo huyện Đồng Phú khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020
567/QĐ-UBND16/03/2016Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình phước
560/QĐ-UBND16/03/2016Attachment IconKiện toàn Tổ công tác thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước
553/QĐ-UBND16/03/2016Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
516/QĐ-UBND14/03/2016Attachment IconV/v giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016
485/QĐ-UBND11/03/2016Attachment IconKiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Phước Long
465/QĐ-UBND08/03/2016Attachment IconV/v kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011-2020
456/QĐ-UBND07/03/2016Attachment IconV/v phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2016-2020
448/QĐ-UBND07/03/2016Attachment IconV/v phê duyệt đề cương dự toán kinh phí đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 và biên tập bản đồ tỷ lệ 1/10.000 tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập
447/QĐ-UBND07/03/2016Attachment IconV/v phê duyệt phương án phân bổ chi tiết kinh phí khoán quản lý bảo vệ rừng đặc dụng năm 2016 theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ
437/QĐ-UBND02/03/2016Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
306/QĐ-UBND05/03/2016Attachment IconV/v hủy bỏ Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 và Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 của UBND tỉnh
14/2016/QĐ-UBND24/03/2016Attachment IconBan hành Quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách, quản lý đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn, thôn, ấp, khu phố; việc phân loại thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình phước
13/2016/QĐ-UBND23/03/2016Attachment IconQuy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Phước
12/2016/QĐ-UBND23/03/2016Attachment IconQuy định mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11/2016/QĐ-UBND11/03/2016Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước
10/2016/QĐ-UBND01/03/2016Attachment IconV/v ban hành đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9/2016/QĐ-UBND01/03/2016Attachment IconV/v ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
13
Hide details for 2/20162/2016
425/QĐ-UBND29/02/2016Attachment IconV/v phê duyệt Đề án "Phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025"
371/QĐ-UBND18/02/2016Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Hớn Quản
348/QĐ-UBND15/02/2016Attachment IconV/v phê duyệt dự án trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại khoảnh 6,7 tiểu khu 46 và khoảnh 1 tiểu khu 50 NLT Đăk Mai, Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long
297/QĐ-UBND04/02/2016Attachment IconV/v phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình SEQAP năm 2016
283/QĐ-UBND03/02/2016Attachment IconV/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu A Khu phim trường kết hợp Du lịch Sinh thái - Trảng cỏ Bù Lạch xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
279/QĐ-UBND03/02/2016Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước
278/QĐ-UBND03/02/2016Attachment IconV/v phê duyệt điều chỉnh ranh giới đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu Du lịch Trảng cỏ Bù Lạch xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
277/QĐ-UBND02/02/2016Attachment IconV/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành với Sở Tư pháp trong việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
263/QĐ-UBND02/02/2016Attachment IconV/v đính chính Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 159/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh ban hành quy chế bình chọn, xét thưởng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh
262/QĐ-UBND02/02/2016Attachment IconV/v thành lập ban điều phối thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Bình Phước
7/2016/QĐ-UBND02/02/2016Attachment IconSửa đổi điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 6 Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh BP ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh
3/CT-UBND17/02/2016Attachment IconTổ chức phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh BP (01/01/1997 - 01/01/2017); thi đua thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
2/CT-UBND05/02/2016Attachment IconV/v tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
40
Hide details for 1/20161/2016
252/QĐ-UBND29/01/2016Attachment IconV/v giao chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2016
221/QĐ-UBND28/01/2016Attachment IconBan hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
220/QĐ-UBND27/01/2016Attachment IconPhê duyệt đề án "Chiến lược bảo vệ môi trường và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh BP giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn năm 2030"
188/QĐ-UBND25/01/2016Attachment IconĐiều chỉnh quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 và Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh
175/QĐ-UBND21/01/2016Attachment IconV/v giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu ngân sách Trung ương năm 2016
174/QĐ-UBND21/01/2016Attachment IconPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A - Khu Phim trường kết hợp Du lịch sinh thái thuộc Khu Du lịch Trảng cỏ Bù Lạch
172/QĐ-UBND21/01/2016Attachment IconPhê duyệt Đề án xây dựng chiến lược xuất khẩu tỉnh Bình phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
166/QĐ-UBND20/01/2016Attachment IconV/v thành lập Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng sáng kiến tỉnh Bình Phước
165/QĐ-UBND20/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
164/QĐ-UBND20/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt Kế hoạch và phương án cung cấp điện 22KV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
155/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt phương án thực hiện Kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng hạt kiểm lâm Rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập năm 2016
154/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt phương án thực hiện Kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng huyện Hớn Quản năm 2016
153/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt phương án thực hiện Kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng huyện Bù Đăng năm 2016
152/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt phương án thực hiện Kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng huyện Bù Đốp năm 2016
151/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt phương án thực hiện Kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng huyện Đồng Phú năm 2016
150/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt phương án thực hiện Kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng huyện Bù Gia Mập năm 2016
149/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt phương án thực hiện Kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng thị xã Bình Long năm 2016
148/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt phương án thực hiện Kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng thị xã Phước Long năm 2016
147/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt phương án thực hiện Kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng huyện Lộc Ninh năm 2016
145/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v thành lập Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
143/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
114/QĐ-UBND14/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Bù Đốp
113/QĐ-UBND14/01/2016Attachment IconV/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều phối dự án: Hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2015-2018"
109/QĐ-UBND14/01/2016Attachment IconV/v thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020
106/QĐ-UBND14/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt danh sách các xã tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020
86/QĐ-UBND13/01/2016Attachment IconPhê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh BP
47/QĐ-UBND11/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
44/QĐ-UBND11/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập Chương trình phát triển đô thị Đồng Xoài giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030
43/QĐ-UBND11/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập Chương trình phát triển đô thị Bình Long giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030
40/QĐ-UBND11/01/2016Attachment IconV/v giao chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2016 cho các dự án cơ sở trên địa bàn tỉnh
35/QĐ-UBND11/01/2016Attachment IconV/v kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước
11/QĐ-UBND06/01/2016Attachment IconBan hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2016
6/2016/QĐ-UBND25/01/2016Attachment IconV/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước
5/2016/QĐ-UBND25/01/2016Attachment IconV/v bãi bỏ điểm a khoản 2, điều 1 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh
4/2016/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
3/2016/QĐ-UBND15/01/2016Attachment IconV/v ban hành quy chế phối hợp trong công tác tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2/2016/QĐ-UBND15/01/2016Attachment IconBan hành quy chế phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2/2016/QĐ-UBND13/01/2016Attachment IconV/v ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1/2016/QĐ-UBND07/01/2016Attachment IconBan hành Quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh BP
1/QĐ-UBND06/01/2016Attachment IconĐiều chỉnh quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh
389
Hide details for 20152015
80
Hide details for 12/201512/2015
3018/QĐ-UBND31/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2989/QĐ-UBND29/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đề án " Bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống đồng bào dân tộc Stiêng trên địa bàn huyện Hớn Quản, giai đoạn 2016-2020"
2969/QĐ-UBND28/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Cty Cổ phần Sản xuất - Xây dựng - Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương Vương, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành
2945/QĐ-UBND25/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Dự toán chi phí lập chương trình phát triển đô thị cho thị xã Đồng Xoài và thị xã Bình Long giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
2941/QĐ-UBND25/12/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 của UBND tỉnh
2927/QĐ-UBND25/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Đề án nâng cao Chỉ số cải cách hành chính chính (PAR INDEX) tỉnh Bình Phước đến năm 2020
2926/QĐ-UBND25/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Đề án bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản sức khỏe tình dục cho thanh niên; đội ngũ công chức QLNN về thanh niên các cấp, các ngành, giai đoạn 2016-2020
2915/QĐ-UBND23/12/2015v/v sửa đổi điểm 1, mục II, Điều 1 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của HĐND tỉnh
2913/QĐ-UBND23/12/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh Bình Phước
2910/QĐ-UBND23/12/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 của UBND tỉnh
2907/QĐ-UBND23/12/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 29/08/2014 của UBND tỉnh
2890/QĐ-UBND22/12/2015Attachment Iconv/v thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh BP
2885/QĐ-UBND22/12/2015Attachment Iconv/v giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016
2845/QĐ-UBND17/12/2015Attachment Iconv/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh BP
2839/QĐ-UBND17/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020
2830/QĐ-UBND16/12/2015Attachment Iconv/v đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở bồi thường đất thuộc dự án kênh tiêu thoát nước suối Cầu Trắng (giai đoạn 2), thị xã Bình Long
2811/QĐ-UBND10/12/2015Attachment Iconv/v giao bổ sung kế hoạch vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông xuân năm 2014-2015 và vụ Hè Thu năm 2015, tỉnh Bình Phước
2810/QĐ-UBND10/12/2015Attachment Iconv/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2809/QĐ-UBND10/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường sinh học thị xã Bình Long
2808/QĐ-UBND10/12/2015Attachment Iconv/v thành lập Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo trong điều hành thực hiện cuộc điều tra, thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hằng tháng tại cộng đồng năm 2015 trên địa bàn tỉnh BP
2807/QĐ-UBND10/12/2015Attachment Iconv/v cho phép thành lập Hội Người cao tuổi huyện Phú Riềng
2775/QĐ-UBND08/12/2015Attachment IconV/v điều chỉnh Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh Bình Phước
2774/QĐ-UBND08/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội, xã Tiến Hưng, TX Đồng Xoài
2773/QĐ-UBND08/12/2015Attachment IconV/v ban hành giá thuê đất tạm tính tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư (giai đoạn 2015 - 2019)
2754/QĐ-UBND04/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư sửa chữa lớn định kỳ ĐT.752 đoạn từ Km0+500-Km8+000 và từ Km12+817-Km16-200, tỉnh Bình Phước
2752/QĐ-UBND03/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch thực hiện các đề án khuyến công địa phương (đợt II) năm 2015
2745/QĐ-UBND03/12/2015Attachment Iconv/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước
2743/QĐ-UBND03/12/2015Attachment Iconv/v cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng
2742/QĐ-UBND03/12/2015Attachment Iconv/v cho phép thành lập Hội đông y huyện Phú Riềng
2735/QĐ-UBND01/12/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định về khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2727/QĐ-UBND01/12/2015Attachment Iconv/v điều hòa kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ đối với lĩnh vực y tế năm 2013 kéo dài
2716/QĐ-UBND01/12/2015Attachment Iconv/v thành lập các Đội Quản lý thị trường trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước
118/NQ-HĐND22/12/2015Attachment IconV/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Bình Long giai đoạn 2016-2020
116/NQ-HĐND22/12/2015Attachment IconVề chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2016
50/2015/QĐ-UBND23/12/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh BP
49/2015/QĐ-UBND23/12/2015Attachment Iconv/v sửa đổi quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh Bình Phước
48/2015/QĐ-UBND23/12/2015Attachment Iconv/v ban hành đơn giá thống kê đất đai hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước
47/2015/QĐ-UBND22/12/2015Attachment Iconv/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2016
46/2015/QĐ-UBND17/12/2015Attachment Iconv/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Bình Phước (ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của UBND tỉnh)
45/2015/QĐ-UBND03/12/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
44/2015/QĐ-UBND03/12/2015Attachment Iconv/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 của UBND tỉnh ban hành quy chế cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Phước
43/2015/QĐ-UBND03/12/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bình Phước
35/2015/QĐ-UBND10/12/2015Attachment Iconv/v Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế "Một cửa liên thông" trên địa bàn huyện Đồng Phú.
23/2015/NQ-HĐND18/12/2015Attachment IconVề việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2014
22/2015/NQ-HĐND18/12/2015Attachment IconVề việc Thông qua chủ trương sửa chữa đường giao thông trên địa bàn huyện Lộc Ninh
21/2015/NQ-HĐND18/12/2015Attachment IconVề việc Thông qua Đề án đầu tư và phát triển du lịch – dịch vụ trên địa bàn huyện Lộc Ninh năm 2016
20/2015/NQ-HĐND18/12/2015Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2016
19/2015/CT-UBND25/12/2015Attachment Iconv/v tăng cường biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng bán điều non, vay tiền lãi suất cao, cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
19/2015/NQ-HĐND18/12/2015Attachment IconVề việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Lộc Ninh năm 2016
18/CT-UBND25/12/2015Attachment Iconv/v thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường cuối năm 2015 và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
18/2015/NQ-HĐND18/12/2015Attachment IconVề nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016
18/2015/NQ-HĐND14/12/2015Attachment Iconv/v thông qua tiêu thức phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
17/2015/NQ-HĐND18/12/2015Attachment IconVề Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2016
17/2015/NQ-HĐND14/12/2015Attachment Iconv/v quy định về số lượng chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước
16/NQ-HĐND31/12/2015Attachment IconVề Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2016
16/NQ-HĐND18/12/2015Attachment IconChương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016
16/2015/NQ-HĐND14/12/2015Attachment Iconv/v thông qua quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
15/NQ-HĐND31/12/2015Attachment Icon Về Chương trình hoạt động và xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016
15/2015/NQ-HĐND14/12/2015Attachment Iconv/v bãi bỏ một phần điểm a, khoản 2 điều 1 nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14/2015/NQ-HĐND14/12/2015Attachment Iconv/v Sửa đổi điểm 1, mục II, điều 1 nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của hội đồng nhân dân tỉnh.
13/2015/NQ-HĐND14/12/2015Attachment Iconv/v thông qua quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh
12/2015/NQ-HĐND14/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt tổng kết toán ngân sách nhà nước tỉnh bình phước năm 2014
11/2015/NQ-HĐND 14/12/2015Attachment Iconv/v thông qua dự toán ngân sách địa phương.
10/2015/NQ-HĐND31/12/2015Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 thị xã Phước Long
10/2015/NQ-HĐND 14/12/2015Attachment IconVề kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020
9/2015/NQ-HĐND31/12/2015Attachment IconVề việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2016
9/2015/NQ-HĐND 14/12/2015Attachment Iconv/v thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016
8/2015/NQ-HĐND31/12/2015Attachment IconVề kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
8/2015/NQ-HĐND14/12/2015Attachment IconVề kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016
7/2015/NQ-HĐND31/12/2015Attachment IconVề chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân thị xã Phước Long khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016.
7/2015/NQ-HĐND22/12/2015Attachment Iconvề kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016
7/2015/NQ-HĐND 14/12/2015Attachment IconVề chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2016
6/2015/NQ-HĐND31/12/2015Attachment Iconvề việc phê duyệt các danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016
6/2015/NQ-HĐND22/12/2015Attachment Iconvề dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2016
5/2015/NQ-HĐND31/12/2015Attachment IconDự toán thu ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2016
5/2015/NQ-HĐND22/12/2015Attachment IconVề nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016
4/2015/NQ-HĐND31/12/2015Attachment IconVề nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016
4/2015/NQ-HĐND22/12/2015Attachment IconV/v phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016.
3/2015/NQ-HĐND22/12/2015Attachment IconVề nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2016.
1/2015/QĐ-UBND10/12/2015Attachment Iconv/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện đa khoa huyện Bù Gia Mập
38
Hide details for 11/201511/2015
2700/QĐ-UBND30/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đường giao thông, hồ chứa và hệ thống cấp nước thuộc Khu du lịch và bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng sok Bom Bo
2674/QĐ-UBND25/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chung Trung tâm huyện lỵ Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đến năm 2030, tầm nhìn sau 2030
2673/QĐ-UBND25/11/2015Attachment Iconv/v bãi bỏ Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 03/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh
2667/QĐ-UBND24/11/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015
2646/QĐ-UBND24/11/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh kế hoạch vốn chương trình mục tiêu Quốc gia Việc làm và dạy nghề năm 2015
2610/QĐ-UBND20/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2016
2590/QĐ-UBND19/11/2015Attachment Iconv/v thành lập Ban điều phối dự án "Hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2015-2018"
2589/QĐ-UBND19/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2016
2587/QĐ-UBND18/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Chế biến và Giao dịch Điều Hapro - Bình Phước, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
2585/QĐ-UBND18/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu A, khu phim trường kết hợp Du lịch sinh thái thuộc Khu du lịch Trảng cỏ Bù Lạch xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng
2584/QĐ-UBND18/11/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định về cơ cấu khen thưởng và mức tiền thưởng đối với các cụm, khối thi đua thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2582/QĐ-UBND18/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án và quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Suối Cam
2560/QĐ-UBND16/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thuận Phú I, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
2551/QĐ-UBND13/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bình Phước
2543/QĐ-UBND12/11/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT năm 2015
2537/QĐ-UBND12/11/2015Attachment Iconv/v ban hành kế hoạch hành động thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và PTNT gắn với xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020
2528/QĐ-UBND11/11/2015Attachment Iconv/v Phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bình Phước
2527/QĐ-UBND11/11/2015Attachment Iconv/v Ban hành Quy chế phối hợp vận hành liên hồ chứa thủy lợi thủy điện: Thác Mơ, Cần Đơn, Sork Phú Miêng và Phước Hòa trên lưu vực Sông bé trong mùa mưa lũ hàng năm
2526/QĐ-UBND11/11/2015Attachment Iconv/v Bổ sung Chương trình xây dựng VBQPPL của UBND tỉnh năm 2015
2489/QĐ-UBND10/11/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định về tổ chức chia Cụm, Khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua
2480/QĐ-UBND09/11/2015Attachment Iconv/v bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
2462/QĐ-UBND04/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt danh sách các đơn vị cung ứng, đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2016
2459/QĐ-UBND03/11/2015Attachment Iconv/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh BP
2458/QĐ-UBND03/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều lệ Hội Công chứng tỉnh Bình Phước
2453/QĐ-UBND03/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phần diện tích khu đất còn lại tiếp giáp đường số 20, thuộc Khu trung tâm thương thị xã Đồng Xoài
2452/QĐ-UBND03/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Bình Phước
2449/QĐ-UBND03/11/2015Attachment Iconv/v bãi bỏ quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
2449/QĐ-UBND03/11/2015Attachment Iconv/v bãi bỏ quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
2448/QĐ-UBND03/11/2015Attachment Iconv/v bãi bỏ quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo
2447/QĐ-UBND03/11/2015Attachment Iconv/v bãi bỏ quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng
2445/QĐ-UBND02/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt danh mục sản phẩm thông tin thống kê Nhà nước phổ biến năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2438/QĐ-UBND02/11/2015Attachment Iconv/v ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng các điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới,bảo vệ và phát triển rừng vành đai đến năm 2020" trên địa bàn xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh
2437/QĐ-UBND02/11/2015Attachment Iconv/v thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Phước
41/2015/QĐ-UBND18/11/2015v/v ban hành quy định quản lý, phân cấp quản lý về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh
40/2015/QĐ-UBND11/11/2015Attachment Iconv/v ban hành Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng công an xã giai đoạn 2015-2020
39/2015/QĐ-UBND02/11/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước
17/CT-UBND24/11/2015Attachment Iconv/v tăng cường công tác phòng, chống hạn trong mùa khô năm 2015-2016
16/CT-UBND16/11/2015Attachment Iconv/v thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi trên địa bàn tỉnh
38
Hide details for 10/201510/2015
2335/QĐ-UBND27/10/2015Attachment Iconv/v quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước
2304/QĐ-UBND23/10/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế Dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện các dự án di dời, ổn định dân di cư tự do và hỗ trợ di dân, định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bù Đăng
2277/QĐ-UBND20/10/2015Attachment Iconv/v công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
2262/QĐ-UBND20/10/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh phương án sử dụng đất tại khoảnh 1,3,4,5,6 tiểu khu 205, ban QLRPH Bù Đăng
2243/QĐ-UBND16/10/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Tổ công tác thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước
2240/QĐ-UBND16/10/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bình Phước
2219/QĐ-UBND14/10/2015Attachment Iconv/v sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh
2210/QĐ-UBND13/10/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh giảm kế hoạch vốn Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (vốn ngoài nước năm 2015)
2208/QĐ-UBND13/10/2015v/v phê duyệt đồ án và quy định quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Phân khu 1 - Vùng lõi Khu Di tích lịch sử và Du lịch sinh thái Bộ chỉ huy Miền (B2)
2195/QĐ-UBND13/10/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh
2182/QĐ-UBND12/10/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Đồng Phú
2170/QĐ-UBND08/10/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Ban Chỉ đạo chống mù chữ, phổ cập giáo dục tỉnh Bình Phước
2169/QĐ-UBND08/10/2015Attachment Iconv/v phê duyệt bổ sung danh sách các tổ chức kinh doanh vận tải thực hiện kê khai giá cước trên địa bàn tỉnh
2168/QĐ-UBND07/10/2015Attachment Iconv/v hủy bỏ Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 22/02/2008 của UBND tỉnh
2138/QĐ-UBND05/10/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030
2128/QĐ-UBND02/10/2015Attachment Iconv/v thu hồi đất của Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước quản lý để xây dựng đường trục chính từ ĐT 741 vào Khu công nghiệp Đồng Xoài III
2126/QĐ-UBND01/10/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 Khu di tích lịch sử và du lịch sinh thái Bộ Chỉ huy Miền B2, ấp Tà Thiết, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
2112/QĐ-UBND01/10/2015Attachment Iconv/v thành lập Tổ điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020
236/2015/QĐ-UBND13/10/2015Attachment Iconv/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Phú Riềng
225/2015/QĐ-UBND12/10/2015Attachment Iconv/v Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phú Riềng
38/2015/QĐ-UBND30/10/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Phước
37/2015/QĐ-UBND16/10/2015Attachment Iconv/v bãi bỏ Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bình chọn, xét thưởng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bình Phước
36/2015/QĐ-UBND16/10/2015Attachment Iconv/v quy định danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đặc thù của tỉnh và một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
35/2015/QĐ-UBND07/10/2015Attachment Iconv/v ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bình Phước
19/NQ-HĐND02/10/2015Attachment IconVề việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Khóa II, Nhiệm kỳ 2011 – 2016
18/NQ-HĐND02/10/2015Attachment IconVề việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Khóa II, Nhiệm kỳ 2011 – 2016
17/NQ-HĐND02/10/2015Attachment IconVề việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Khóa II, Nhiệm kỳ 2011 – 2016
16/NQ-HĐND02/10/2015Attachment IconVề việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Khóa II, Nhiệm kỳ 2011 – 2016
15/2015/CT-UBND27/10/2015Attachment Iconv/v đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
15/NQ-HĐND02/10/2015Attachment IconVề việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Khóa II, Nhiệm kỳ 2011 – 2016
14/2015/CT-UBND16/10/2015Attachment Iconv/v tăng cường công tác quản lý đối với các Qũy tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước
14/NQ-HĐND02/10/2015Attachment IconVề việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Khóa II, Nhiệm kỳ 2011 – 2016
13/2015/CT-UBND05/10/2015Attachment Iconv/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh BP
6/2015/NQ-HĐND02/10/2015Attachment IconVề việc thông qua danh mục và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư XDCB, vốn Chương trình mục tiêu năm 2015
5/2015/NQ-HĐND02/10/2015Attachment IconVề việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 và sử dụng kinh phí kết dư ngân sách huyện năm 2014
4/2015/NQ-HĐND02/10/2015Attachment IconVề việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014
3/2015/NQ-HĐND02/10/2015Attachment IconVề kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2015
1/2015/QĐ-UBND26/10/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn thị xã Phước Long
22
Hide details for 9/20159/2015
2108/QĐ-UBND29/09/2015Attachment Iconv/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2015
2094/QĐ-UBND29/09/2015Attachment Iconv/v ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước
2055/QĐ-UBND22/09/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Chương trình Hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
2026/QĐ-UBND17/09/2015Attachment Iconv/v đổi tên và kiện toàn Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Phước
1990/QĐ-UBND09/09/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú
1969/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế Dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng Nhà máy Xi măng Bình Phước
1964/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v công nhận đô thị Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
1959/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã Tiến Thành - thị xã Đồng Xoài
1955/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v cho phép thành lập Hiệp hội vận tải ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1952/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Điều lệ câu lạc bộ Võ thuật Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước
1950/QĐ-UBND04/09/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án quy hoạch và quy định quản lý theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư - dân cư ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh BP
1922/QĐ-UBND01/09/2015Attachment Iconv/v ban hành quy chế phối hợp Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh BP
1916/QĐ-UBND01/09/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy chế biến mủ cao su Nghĩa Trung, xã Nghĩa Trung huyện Bù Đăng, tỉnh BP
34/2015/QĐ-UBND18/09/2015Attachment Iconv/v quy định một số nội dung chi đối với công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước
33/2015/QĐ-UBND17/09/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019
32/2015/QĐ-UBND17/09/2015Attachment Iconban hành Quy định về quản lý và sử dụng diện tích cao su trồng trên đất rừng sản xuất
31/2015/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban Dân tộc tỉnh Bình Phước
30/2015/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định về phân công, phân cấp và trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác, bảo trì và tổ chức giao thông; phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác, bảo trì các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
29/2015/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước
28/2015/QĐ-UBND01/09/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước
27/2015/QĐ-UBND01/09/2015Attachment Iconv/v thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2/2015/QĐ-UBND22/09/2015Attachment Iconv/v Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn thị xã Đồng Xoài
50
Hide details for 8/20158/2015
1907/QĐ-UBND31/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Phương án kiểm kê rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2016
1897/QĐ-UBND26/08/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011-2020
1853/QĐ-UBND25/08/2015Attachment Iconv/v phân phối lãi cho vay giải quyết việc làm quý II/2015
1843/QĐ-UBND24/08/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 7/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh
1838/QĐ-UBND24/08/2015Attachment Iconv/v ban hành Bảng xếp loại đường bộ để tính cuốc vận tải trên địa bàn tỉnh Bình phước
1836/QĐ-UBND24/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt bổ sung kế hoạch xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình phước năm 2015
1828/QĐ-UBND21/08/2015Attachment Iconv/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2015
1810/QĐ-UBND19/08/2015Attachment Iconv/v ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
1781/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thị xã Phước Long
1780/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Lộc Ninh
1779/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thị xã Đồng Xoài
1777/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Bù Đốp
1776/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Bù Đăng
1775/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Bù Gia Mập
1774/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Chơn Thành
1773/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Hớn Quản
1772/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thị xã Bình Long
1737/QĐ-UBND12/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Điều lệ Hội Đông y huyện Lộc Ninh nhiệm kỳ 2014-2019
1724/QĐ-UBND10/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ấp 2, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành
1723/QĐ-UBND10/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nha Bích, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành
1722/QĐ-UBND10/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành
1721/QĐ-UBND10/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ấp 1, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành
1710/QĐ-UBND10/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt chi tiết vốn sự nghiệp môi trường năm 2015 cho khối tỉnh
1697/QĐ-UBND06/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Hoàng Hưng Thịnh, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1696/QĐ-UBND06/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành
1696/QĐ-UBND06/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành
1689/QĐ-UBND05/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020
25/2015/QĐ-UBND24/08/2015Attachment Iconv/v sửa đổi khoản 3, khoản 4, điều 20 của Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước, tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh
24/2015/QĐ-UBND05/08/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy chế phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương trên địa bàn tỉnh
12/2015/CT-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định và các khoản kinh phí được vận động thu tại các trường học, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
11/2015/CT-UBND04/08/2015Attachment Iconv/v thực hiện Cuộc vận động "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" năm học 2015-2016
6/2015/NQ-HĐND10/08/2015Attachment Iconv/v phê chuẩn dự toán điều chỉnh thu - chi ngân Nhà nước năm 2015 thị xã Phước Long
5/2015/NQ-HĐND10/08/2015Attachment Iconv/v phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014
5/NQ-HĐND07/08/2015Attachment IconVề chương trình giám sát của HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2015
4/2015/NQ-HĐND12/08/2015Attachment Iconv/v thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015
4/2015/NQ-HĐND10/08/2015Attachment IconVề việc thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội và Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
4/NQ-HĐND07/08/2015Attachment IconVề chương trình hoạt động của HĐND huyện
6 tháng cuối năm 2015
3/2015/NQ-HĐND12/08/2015Attachment Iconv/v thông qua kế hoạch điều chỉnh dự toán thu - chi ngân Nhà nước năm 2015
3/2015/NQ-HĐND07/08/2015Attachment IconĐiều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Vốn chương trình mục tiêu năm 2015
3/NQ-HĐND07/08/2015Attachment IconVề việc miễn nhiệm Thành viên UBND huyện Bù Đốp Khóa III, Nhiệm kỳ 2011 – 2016
3/2015/NQ-HĐND03/08/2015Attachment Iconv/v Điều chỉnh thu, chi ngân sách địa phương năm 2015
2/2015/NQ-HĐND12/08/2015Attachment Iconvề nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015
2/2015/NQ-HĐND07/08/2015Attachment IconVề nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội và Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2015
2/NQ-HĐND07/08/2015Attachment Iconxác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Thành viên UBND huyện Bù Đốp Khóa III, Nhiệm kỳ 2011 – 2016
2/2015/NQ-HĐND06/08/2015Attachment IconPhê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Đồng Phú năm 2014
1/2015/NQ-HĐND12/08/2015Attachment Iconv/v phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014
1/2015/NQ-HĐND07/08/2015Attachment IconVề việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2015
1/NQ-HĐND07/08/2015Attachment IconPhê duyệt tổng quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2014
1/2015/NQ-HĐND 06/08/2015Attachment IconVề nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015
1/2015/QĐ-UBND05/08/2015Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân thị xã Đồng Xoài
40
Hide details for 7/20157/2015
1578/QĐ-UBND31/07/2015Attachment Iconv/v tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp tại UBND huyện Phú Riềng
1567/QĐ-UBND29/07/2015Attachment Iconv/v Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1563/QĐ-UBND29/07/2015Attachment Iconv/v phê duyệt bổ sung kế hoạch xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015
1523/QĐ-UBND22/07/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm chế biến và giao dịch điều Hapro - Bình Phước huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
1522/QĐ-UBND22/07/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư 17 ha, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú
1521/QĐ-UBND22/07/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân lô đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu dân cư và tái định cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1493/QĐ-UBND16/07/2015Attachment Iconv/v xác lập Ngân hàng tên đường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1483/QĐ-UBND14/07/2015Attachment Iconv/v quy định về tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước
1478/QĐ-UBND14/07/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Thành, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1456/QĐ-UBND10/07/2015Attachment Iconv/v phân bổ kinh phí Bảo hiểm y tế cho người nghèo, người DTTS, người sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn năm 2015 (đợt 1)
1433/QĐ-UBND09/07/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án điều chỉnh và quy định quản lý theo dõi đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1418/QĐ-UBND07/07/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh
1383/QĐ-UBND01/07/2015Attachment Iconv/v thay đổi thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước
39/NQ-HĐND13/07/2015Attachment IconChương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND 6 tháng cuối năm 2015
38/NQ-HĐND13/07/2015Attachment IconVề chương trình giám sát của HĐND thị xã 6 tháng cuối năm 2015
23/2015/QĐ-UBND29/07/2015Attachment Iconv/v ban hành quy chế phối hợp về công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
22/2015/QĐ-UBND29/07/2015Attachment Iconv/v ban hành quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ KSTTHC trên địa bàn tỉnh BP
21/2015//QĐ-UBND27/07/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
20/2015/QĐ-UBND17/07/2015Attachment Iconv/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015
19/2015/QĐ-UBND14/07/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
18/2015/QĐ-UBND02/07/2015Attachment Iconv/v ban hành Bảng giá một số loại tài nguyên để làm cơ sở tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước
17/2015/QĐ-UBND01/07/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10/2015/CT-UBND21/07/2015Attachment Iconv/v tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
6/2015/NQ-HĐND30/07/2015Attachment Iconvề việc thông qua tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
5/2015/NQ-HĐND30/07/2015Attachment Icon Quy định một số nội dung chi đối với công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
5/NQ-HĐND30/07/2015Attachment Iconthông qua Phương án đặt tên đường đô thị thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (đợt 1).
4/2015/NQ-HĐND30/07/2015Attachment IconThông qua Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã giai đoạn 2015 – 2020.
4/NQ-HĐND30/07/2015Attachment Iconthông qua Phương án đặt tên đường đô thị thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước (đợt 2).
4/2015/NQ-HĐND17/07/2015Attachment IconVề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015
3/2015/NQ-HĐND30/07/2015Attachment IconThông qua Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019.
3/NQ-HĐND30/07/2015Attachment IconMiễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.
3/2015/NQ-HĐND17/07/2015Attachment IconV/v phê chuẩn danh mục công trình dự kiến đầu tư công trung hạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2015
2/2015/NQ-HĐND30/07/2015Attachment Iconvề việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015, tỉnh Bình Phước.
2/NQ-HĐND30/07/2015Attachment Icon xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.
2/2015/NQ-HĐND17/07/2015Attachment IconVề việc dự toán điều chỉnh ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Lộc Ninh năm 2015
2/2015/NQ-HĐND13/07/2015Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015
1/2015/NQ-HĐND30/07/2015Attachment Icon về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2015, tỉnh Bình Phước.
1/NQ-HĐND30/07/2015Attachment Icon xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.
1/2015/NQ-HĐND17/07/2015Attachment IconPhê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Lộc Ninh năm 2014
1/2015/NQ-HĐND13/07/2015Attachment IconNhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2015
22
Hide details for 6/20156/2015
1328/QĐ-UBND29/06/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh BP
1326/QĐ-UBND26/06/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án điều chỉnh và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Becamex Bình Phước, huyện Chơn Thành, tỉnh Bp
1298/QĐ-UBND25/06/2015Attachment Iconv/v kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng và quy trì hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso 9001:2008
1297/QĐ-UBND25/06/2015Attachment Iconv/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Bình phước
1294/QĐ-UBND25/06/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đến năm 2030
1290/QĐ-UBND25/06/2015Attachment Iconv/v ban hành danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh BP
1286/QĐ-UBND24/06/2015Attachment Iconv/v thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Phước
1285/QĐ-UBND24/06/2015Attachment Iconv/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2015
1246/QĐ-UBND18/06/2015Attachment Iconv/v quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Riềng
1245/QĐ-UBND18/06/2015Attachment Iconv/v quy định tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Phú Riềng
1220/QĐ-UBND16/06/2015Attachment Iconv/v ban hành kế hoạch Quản lý chất thải y tế tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025
1215/QĐ-UBND16/06/2015Attachment Iconv/v tạm giao biên chế công chức hành chính cho UBND huyện Phú Riềng
1191/QĐ-UBND11/06/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa, người và phương tiện qua lối mở Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
1154/QĐ-UBND09/06/2015Attachment Icon v/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Phước
16/2015/QĐ-UBND30/06/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác cầu; phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước
15/2015/QĐ-UBND12/06/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14/2015/QĐ-UBND12/06/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước
13/2015/QĐ-UBND08/06/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
12/2015/QĐ-UBND01/06/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới về trên địa bàn tỉnh
9/CT-UBND30/06/2015Attachment Iconv/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
8/CT-UBND25/06/2015Attachment Iconv/v thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi
7/2015/CT-UBND22/06/2015Attachment Iconv/v tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18
Hide details for 5/20155/2015
1057/QĐ-UBND28/05/2015Attachment Icon v/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1019/QĐ-UBND28/05/2015Attachment Iconv/v ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh
955/QĐ-UBND21/05/2015Attachment Iconv/v bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông thôn tỉnh Bình Phước
955/QĐ-UBND21/05/2015Attachment Iconv/v bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông thôn tỉnh Bình Phước
948/QĐ-UBND20/05/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015
913/QĐ-UBND15/05/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch thu, chi Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2015
911/QĐ-UBND15/05/2015Attachment Iconv/v phê duyệt bổ sung Chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn
908/QĐ-UBND15/05/2015Attachment Iconv/v ban hành bổ sung danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn
880/QĐ-UBND12/05/2015Attachment Iconv/v giao kế hoạch vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015
873/QĐ-UBND11/05/2015Attachment Iconv/v phê duyệt phương án vận hành lưới điện trong trường hợp mất cân đối cung cầu về công suất trên hệ thống điện năm 2015 trên tỉnh Bình Phước
11/2015/QĐ-UBND28/05/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
10/2015/QĐ-UBND26/05/2015Attachment Iconv/v quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9/2015/QĐ-UBND22/05/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ban Tiếp công dân tỉnh Bình Phước
8/2015/QĐ-UBND12/05/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh BP
7/2015/QĐ-UBND12/05/2015Attachment Iconv/v bãi bỏ Quyết định 144/1999/QĐ-UBND ngày 24/6/1999; Quyết định số 02/2002/QĐ-UBND ngày 22/01/2002; Quyết định 106/2004/QĐ-UBND ngày 16/11/2004 của UBND tỉnh
6/CT-UBND15/05/2015Attachment Iconv/v tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015
5/CT-UBND07/05/2015Attachment Iconv/v tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 trên bàn tỉnh BP
4/CT-UBND06/05/2015Attachment Iconcông tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2015
18
Hide details for 4/20154/2015
1073/QĐ-UBND29/04/2015Attachment Iconv/v ban hành Đề án Bảo tồn và phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2015-2020)
834/QĐ-UBND25/04/2015Attachment Iconv/v công bố danh sách tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Bình Phước (bổ sung)
821/QĐ-UBND23/04/2015Attachment Iconv/v phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo quý I năm 2015
810/QĐ-UBND22/04/2015Attachment Iconv/v công nhận Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2015-2019
802/QĐ-UBND21/04/2015Attachment Iconv/v tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2015; thành lập Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban giúp Ban Tổ chức Đại hội
764/QĐ-UBND20/04/2015Attachment Iconv/v giao bổ sung kế hoạch vốn năm 2015 dự án BT đường Lộc Tấn - Bù Đốp
763/QĐ-UBND20/04/2015Attachment Iconv/v Phê duyệt đồ án điều chỉnh và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp và Dân cư Becamex Bình Phước, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
738/QĐ-UBND15/04/2015Attachment Iconphê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
727/QĐ-UBND14/04/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy chế biến mủ cao su Nghĩa Trung, xã Nghĩa Trung huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
716/QĐ-UBND13/04/2015Attachment Iconv/v ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bình Phước
715/QĐ-UBND13/04/2015Attachment Iconv/v kiện toàn BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Phước
706/QĐ-UBND10/04/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012-2015 của BQL Vườn Quốc gia Bù Gia Mập
689/QĐ-UBND07/04/2015Attachment Iconv/v Phê duyệt đồ án điều chỉnh và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp và Dân cư Becamex Bình Phước, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
688/QĐ-UBND07/04/2015Attachment Iconv/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Phước
685/QĐ-UBND07/04/2015Attachment Iconv/v Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng, chở quá tải trọng quy định trên địa bàn tỉnh Bình Phước
652/QĐ-UBND03/04/2015Attachment Iconv/v Thành lập Hội đồng định giá và mua vườn cao su tạo quỹ an sinh xã hội tỉnh
629/QĐ-UBND02/04/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
6/2015/QĐ-UBND21/04/2015Attachment Iconv/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh
19
Hide details for 3/20153/2015
602/QĐ-UBND31/03/2015Attachment Iconv/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2015
597/QĐ-UBND31/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Danh sách Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
584/QĐ-UBND30/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt
572/QĐ-UBND26/03/2015Attachment Iconv/v ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
565/QĐ-UBND25/03/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ huyện Hớn Quản
561/QĐ-UBND25/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp
549/QĐ-UBND23/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
536/QĐ-UBND19/03/2015Attachment Iconv/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013 và số liệu dự toán ngân sách năm 2015
524/QĐ-UBND19/03/2015Attachment Iconv/v công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh
523/QĐ-UBND19/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu quản lý - Thương mại - Dịch vụ phía Đông và phía Tây QL 13 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư
523/QĐ-UBND19/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu quản lý - Thương mại - Dịch vụ phía Đông và phía Tây QL 13 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư
482/QĐ-UBND11/03/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015
471/QĐ-UBND10/03/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015
469/QĐ-UBND10/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Tân Khai, huyện lỵ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
463/QĐ-UBND10/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt phương án phân bổ chi tiết kinh phí khoán quản lý bảo vệ rừng đặc dụng năm 2015
462/QĐ-UBND10/03/2015Attachment Icon v/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả địa phương năm 2015
418/QĐ-UBND02/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí dự án quy hoạch mạng lưới cơ sở chế biến lâm sản tỉnh Bình Phước đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025
409/QĐ-UBND02/03/2015Attachment Icon v/v ban hành lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2015 và định hướng đến năm 2020
5/2015/QĐ-UBND10/03/2015Attachment Iconv/v quy định thực hiện quản lý nhà nước về thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
13
Hide details for 2/20152/2015
377/QĐ-UBND24/02/2015Attachment Iconv/v thành lập Ban Chỉ đạo Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước
374/QĐ-UBND14/02/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020
359/QĐ-UBND12/02/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
356/QĐ-UBND12/02/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm tỉnh Bình Phước
318/QĐ-UBND09/02/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
312/QĐ-UBND06/02/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
311/QĐ-UBND06/02/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các xã, thị trấn vùng Tây Nguyên thuộc 02 huyện Bù Gia Mập và huyện Bù Đăng giai đoạn 2015-2020
295/QĐ-UBND04/02/2015Attachment Iconv/v ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Bình Phước
280/QĐ-UBND03/02/2015Attachment Iconv/v phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Thành viên UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
257/QĐ-UBND02/02/2015Attachment Iconv/v công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bình Phước
243/QĐ-UBND02/02/2015Attachment Iconv/v ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh
4/2015/QĐ-UBND05/02/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy định khung giá các loại rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3/2015/CT-UBND12/02/2015Attachment Iconv/v tăng cường thực hiện công tác bồi dưỡng kỹ năng sống, kiến thức về gia đình cho thanh niên
31
Hide details for 1/20151/2015
282/QĐ-UBND29/01/2015Attachment IconV/v Công bố danh mục văn bản hết hiệu lực.
252/QĐ-UBND30/01/2015Attachment Iconv/v công bố Bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Phước
213/QĐ-UBND30/01/2015Attachment Iconv/v phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng đường quy hoạch số 30 thuộc dự án: Xây dựng hai tuyến phục vụ Công viên văn hóa tỉnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài
199/QĐ-UBND29/01/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước
197/QĐ-UBND29/01/2015Attachment Icon V/v phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2014-2019
195/QĐ-UBND29/01/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Điều lệ Hội Đông y huyện Chơn Thành nhiệm kỳ 2014-2019
188/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v điều hòa kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014, tỉnh Bình Phước
187/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v ban hành Chương trình Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2015
185/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bình Phước
184/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước
182/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v phân bổ vốn thực hiện chương trình SEQAP năm 2015
179/QĐ-UBND27/01/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hà Mỵ và quy hoạch quản lý theo đồ án quy hoạch
164/QĐ-UBND27/01/2015Attachment Iconv/v thành lập Ban Tuyển sinh quân sự
159/QĐ-UBND23/01/2015Attachment Icon v/v ban hành Kế hoạch công tác ngành Tư pháp tỉnh Bình phước năm 2015
151/QĐ-UBND22/01/2015Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Phước
142/QĐ-UBND20/01/2015Attachment Iconphê duyệt kế hoạch thực hiện đề án khuyến công địa phương (đợt I) năm 2015
134/QĐ-UBND20/01/2015Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Suối Cam
115/QĐ-UBND16/01/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh kế hoạch vốn ODA năm 2014
87/QĐ-UBND14/01/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và Dự toán kinh phí thực hiện Dự án quy hoạch bổ sung, điều chỉnh diện tích trồng cao su và cây nguyên liệu trên đất lâm nghiệp đến năm 2020
86/QĐ-UBND13/01/2015Attachment Iconv/v giao chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ theo mục tiêu từ ngân sách Trung ương và vốn nước ngoài (ODA) năm 2015
76/QĐ-UBND13/01/2015Attachment Iconv/v Bãi bỏ Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 của UBND tỉnh về việc thành lập các Đội Thanh tra Xây dựng liên huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
46/QĐ-UBND09/01/2015Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Chơn Thành lần thứ II, nhiệm kỳ 2014-2019
9/QĐ-UBND07/01/2015Attachment IconQuyết định v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Công nghiệp Đồng Xoài II, xã Tiến Thành thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
3/2015/QĐ-UBND26/01/2015Attachment Iconv/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh
3/2015/NQ-HĐND20/01/2015Attachment IconVề việc Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 thị xã Phước Long
2/2015/CT-UBND29/01/2015Attachment Iconv/v triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2/2015/NQ-HĐND20/01/2015Attachment IconVề việc thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2014, và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
2/2015/QĐ-UBND15/01/2015Attachment Iconv/v quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1/2015/NQ-HĐND20/01/2015Attachment IconVề thông qua Chương trình giám sát năm 2015 của HĐND thị xã Phước Long
1/2015/QĐ-UBND13/01/2015Attachment Iconv/v bãi bỏ Quyết định số 125/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 và Quyết định 65/2007/QĐ-UBND ngày 12/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, bổ nhiệm, bãi nhiệm và định mức phụ cấp kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1/CT-UBND06/01/2015Attachment IconV/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
456
Hide details for 20142014
104
Hide details for 12/201412/2014
2912/QĐ-UBND30/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2014-2020
2885/QĐ-UBND26/12/2014Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh BP
2876/QĐ-UBND26/12/2014Attachment IconV/v giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2015
2875/QĐ-UBND26/12/2014Attachment IconV/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015 tỉnh Bình Phước
2867/QĐ-UBND25/12/2014Attachment IconV/v thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
2864/QĐ-UBND25/12/2014Attachment IconV/v giao chỉ tiêu biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2012-2013 và năm học 2013-2014
2854/QĐ-UBND25/12/2014Attachment IconV/v giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
2853/QĐ-UBND25/12/2014Attachment Icon V/v giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015
2818/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Đông y thị xã Đồng Xoài
2804/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2796/QĐ-UBND19/12/2014Attachment Icon V/v phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
2787/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt dự án thành phần giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
2709/QĐ-UBND16/12/2014Attachment IconV/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Bình Phước
2705/QĐ-UBND16/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch Công tác Thanh tra năm 2015 của Thanh tra tỉnh
2704/QĐ-UBND16/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2702/QĐ-UBND16/12/2014Attachment IconV/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước
2671/QĐ-UBND10/12/2014Attachment IconV/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
2655/QĐ-UBND08/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí quy hoạch vị trí tuyên truyền chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
2648/QĐ-UBND05/12/2014Attachment IconV/v kiện toàn ban Chỉ đạo Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh BP
2646/QĐ-UBND05/12/2014Attachment IconV/v thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh BP
2612/QĐ-UBND04/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Đông y huyện Đồng Phú
2610/QĐ-UBND04/12/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Bình Phước
2603/QĐ-UBND03/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các xã, thị trấn vùng Tây Nguyên thuộc 02 huyện Bù Gia Mập và huyện Bù Đăng giai đoạn 2015-2020
2602/QĐ-UBND03/12/2014Attachment Icon V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu dân cư ấp 1 xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài
2583/QĐ-UBND01/12/2014Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh về lĩnh vực đất đai, lĩnh vực giá đất, lĩnh vực đo đạc và bản đồ, lĩnh vực thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
2582/QĐ-UBND01/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt Phương án Phòng cháy, chữa cháy rừng, mùa khô năm 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh
2581/QĐ-UBND01/12/2014Attachment IconV/v thành lập Ban Tổ chức Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
2572/QĐ-UBND01/12/2014Attachment IconV/v cho phép thành lập Hội Luật gia thị xã Phước Long
83/NQ-HĐND19/12/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thị xã
81/NQ-HĐND19/12/2014Attachment IconVề Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2015
80/NQ-HĐND19/12/2014Attachment IconVề chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND thị xã năm 2015
41/2014/QĐ-UBND31/12/2014Attachment IconV/v ban hành quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, trách nhiệm thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
40/2014/QĐ-UBND29/12/2014Attachment IconV/v bãi bỏ Chỉ thị số 38/1997/CT-UBND ngày 28/7/1997 và Chỉ thị số 22/2001/CT-UB ngày 09/8/2001 của UBND tỉnh
39/2014/QĐ-UBND27/12/2014Attachment IconV/v Quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
38/2014/QĐ-UBND25/12/2014Attachment IconV/v bãi bỏ Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 23/02/2009 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND ngày 29/8/2012 của UBND tỉnh
37/2014/QĐ-UBND25/12/2014Attachment IconV/v ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
36/2014/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v quy định mức thu và tỷ lệ % để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
36/2014/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v quy định mức thu và tỷ lệ % để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
35/2014/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v quy định mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT đường Quốc lộ 13 đoạn từ km 62+700 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến km 95+000 (thị trấn An Lộc - Bình Long - Bình Phước)
34/2014/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v quy định mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT đường ĐT 741, đoạn từ km 49+537 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến km 72+861 (Trường Cao đẳng công nghiệp cao su)
33/2014/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
32/2014/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019
31/2014/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v ban hành quy định diện tích tách thửa đất đối với đất ở, hạn mức đất ở khi nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
30/2014/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v quy định hạn mức đất cơ sở tôn giáo khi Nhà nước giao đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
29/2014/QĐ-UBND16/12/2014Attachment IconV/v ban hành quy định mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước
28/2014/QĐ-UBND16/12/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước; tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
26/2014/QĐ-UBND09/12/2014Attachment IconV/v ban hành quy định xử lý về trách nhiệm đối với chủ rừng, Hạt kiểm lâm, UBND cấp xã thiếu kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn hành vi phá rừng, phát, đốt rừng gây thiệt hại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
25/2014/NQ-HĐND24/12/2014Attachment IconVề dự toán ngân sách nhà nước Huyện Lộc Ninh năm 2015
25/2014/QĐ-UBND05/12/2014Attachment IconV/v ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh BP
24/2014/CT-UBND30/12/2014Attachment IconV/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
24/2014/NQ-HĐND24/12/2014Attachment IconĐiều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 13/2014/ NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách nhà nước Huyện Lộc Ninh năm 2013
24/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment Iconthông qua khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
24/2014/QĐ-UBND04/12/2014Attachment IconV/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh quy định quãn lý và thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015, trên địa bàn tỉnh BP
23/2014/NQ-HĐND24/12/2014Attachment IconVề nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo QP-AN năm 2015
23/2014/CT-UBND19/12/2014Attachment IconV/v tăng cường chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
23/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconThông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
23/2014/QĐ-UBND03/12/2014Attachment IconV/v ban hành Quy chế công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
22/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề việc quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
21/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề việc thông qua mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT đường ĐT 741, đoạn từ Km 59 + 537 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến Km 72 + 861 (Trường Cao Đẳng Công nhiệp cao su)
20/2014/NQ-HĐND24/12/2014Attachment IconVề Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2015
20/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề việc thông qua mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT Quốc lộ 13, đoạn từ km 62 + 700 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến km 95 + 000 (thị trấn An Lộc – Bình Long – Bình Phước)
19/NQ-HĐND19/12/2014Attachment IconVề chương trình hoạt động của Thường trực HĐND,
các Ban HĐND huyện năm 2015
19/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013
18/NQ-HĐND19/12/2014Attachment IconVề Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015
18/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2015, tỉnh Bình Phước
17/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconThông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2015
16/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề nhiệm vụ năm 2015
15/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề việc quy định mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment Iconvề mở rộng thực hiện Đề án thí điểm thành lập Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã của tỉnh
14/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014
13/NQ-HĐND19/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt các danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015
13/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment Iconvề chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015
12/NQ-HĐND10/12/2014Attachment Iconvề chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015
11/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2015
10/2014/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2015
10/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2015
10/2014/NQ-HĐND19/12/2014Attachment IconVề nhiệm vụ trọng tâm kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2015
9/2014/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề việc thông qua danh mục và kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2015
9/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconXác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu
9/2014/NQ-HĐND19/12/2014Attachment IconDự toán thu ngân sách địa phương
Và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2015.
8/2014/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề việc thông qua các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2015 huyện Bù Gia Mập
7/2014/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề việc dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2015
7/2014/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề việc dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2015
7/2014/NQ-HĐND23/12/2014Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2015
6/2014/NQ-HĐND26/12/2014Attachment IconVề Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2015
6/2014/NQ-HĐND26/12/2014Attachment IconVề nhiệm vụ năm 2015
6/2014/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2015
6/2014/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconPhân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB tập trung năm 2015
6/2014/NQ-HĐND23/12/2014Attachment IconVề việc phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015
6/2014/NQ-HĐND18/12/2014Attachment IconVề việc thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 -2020 thị xã Bình Long
5/2014/NQ-HĐND26/12/2014Attachment IconVề nhiệm vụ trọng tâm năm 2015
5/2014/NQ-HĐND26/12/2014Attachment IconVề nhiệm vụ trọng tâm năm 2015
5/2014/NQ-HĐND26/12/2014Attachment IconVề việc Thông qua kế hoạch vốn đầu tư XDCB và vốn sự nghiệp giao thông năm 2015
5/2014/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015
5/2014/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015
5/2014/NQ-HĐND23/12/2014Attachment IconVề nhiệm vụ kinh tế, văn hóa – xã hội QP-AN năm 2015
5/2014/NQ-HĐND18/12/2014Attachment IconVề việc phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015
4/2014/NQ-HĐND26/12/2014Attachment IconVề việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015
4/2014/NQ-HĐND26/12/2014Attachment IconVề việc Phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2015
4/2014/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề nhiệm vụ kinh tế – xã hội, QP-AN năm 2015
4/2014/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề nhiệm vụ kinh tế – xã hội, QP-AN năm 2015
4/2014/NQ-HĐND18/12/2014Attachment IconVề nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2015
3/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2015
2/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconXác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu
15
Hide details for 11/201411/2014
2564/QĐ-UBND28/11/2014Attachment IconV/v giao kế hoạch điều hòa nội bộ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014
2535/QĐ-UBND24/11/2014Attachment IconV/v phê duyệt nhiệm vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung khu Công nghiệp và dân cư Becamex Bình Phước, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
2531/QĐ-UBND24/11/2014Attachment IconV/v ban hành quy định về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh
2527/QĐ-UBND24/11/2014Attachment IconV/v phê duyệt danh sách các đơn vị sử dụng và cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015
2509/QĐ-UBND20/11/2014Attachment IconV/v chấp thuận thành lập Giáo xứ Tân Quan, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản
2499/QĐ-UBND19/11/2014Attachment IconV/v công bố tập hệ thống hóa các cơ chế chính sách, pháp luật đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh BP
2498/QĐ-UBND19/11/2014Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước
2481/QĐ-UBND18/11/2014Attachment Icon V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước
2478/QĐ-UBND18/11/2014Attachment IconV/v phê duyệt bổ sung đề cương dự án quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
2465/QĐ-UBND18/11/2014Attachment IconV/v công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành
2432/QĐ-UBND11/11/2014Attachment IconV/v phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2015
2416/QĐ-UBND10/11/2014Attachment IconV/v thành lập Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh BP giai đoạn 2014-2020
2374/QĐ-UBND06/11/2014Attachment IconV/v bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
2352/QĐ-UBND03/11/2014Attachment IconV/v cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Minh Hưng, huyện Bù Đăng
22/2014/QĐ-UBND24/11/2014Attachment IconV/v ban hành quy định hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Bình phước đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân
29
Hide details for 10/201410/2014
2337/QĐ-UBND30/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Sinh vật cảnh huyện Bù Đốp
2314/QĐ-UBND28/10/2014Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước
2313/QĐ-UBND28/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh giai đoạn 2013-2020
2311/QĐ-UBND28/10/2014Attachment IconV/v thành lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo giai đoạn 2014-2017 trên địa bàn tỉnh
2310/QĐ-UBND28/10/2014Attachment IconV/v kiện toàn ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới
2291/QĐ-UBND27/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt đề cương và kinh phí thực hiện dự án: Đánh giá toàn diện hậu quả của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với môi trường, hệ sinh thái và con người trên địa bàn tỉnh
2284/QĐ-UBND27/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt Danh mục sản phẩm thông tin thống kê Nhà nước phổ biến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2271/QĐ-UBND24/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Việt Kiều, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản
2259/QĐ-UBND24/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt Đề án chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2258/QĐ-UBND24/10/2014Attachment IconV/v thành lập Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Gia Mập
2244/QĐ-UBND21/10/2014Attachment IconV/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
2243/QĐ-UBND21/10/2014Attachment Icon V/v quy định các văn bản đăng Công báo tỉnh
2227/QĐ-UBND17/10/2014Attachment IconV/v công nhận xã Tân lập - huyện Đồng Phú đạt chuẩn nông thôn mới
2210/QĐ-UBND14/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Sinh vật cảnh huyện Lộc Ninh
2195/QĐ-UBND13/10/2014Attachment IconV/v quy định hạn mức bình quân diện tích đất sản xuất để hỗ trợ cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ
2169/QĐ-UBND10/10/2014Attachment Icon V/v phê duyệt nhiệm vụ và chi phí lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 Khu di tích lịch sử và du lịch sinh thái Bộ chỉ huy Miền B2, ấp Tà Thiết, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh BP
2158/QĐ-UBND10/10/2014Attachment IconV/v thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất
2154/QĐ-UBND10/10/2014Attachment IconV/v bổ sung danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn
2150/QĐ-UBND09/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy định quản lý quy hoạch Vùng tỉnh Bình Phước
2140/QĐ-UBND09/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng vườn nhân chồi và vườn ươm giống điều, cà phê ghép năng suất cao
2135/QĐ-UBND08/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2014
2115/QĐ-UBND06/10/2014Attachment IconV/v sửa đổi, bổ khung khoản 1, điều 1, quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh về quy định định mức hợp đồng lao động theo Nghị định
68/2000/NĐ-CP tại các cơ sở giáo dục công lập của ngành GD&ĐT trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2114/QĐ-UBND06/10/2014Attachment IconV/v thành lập Ban Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2108/QĐ-UBND03/10/2014Attachment IconV/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phân giới cắm mốc đất liền Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước
2105/QĐ-UBND03/10/2014Attachment IconV/v cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Đồng Xoài
2104/QĐ-UBND03/10/2014Attachment IconV/v cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Thanh Long
22/2014/CT-UBND28/10/2014Attachment IconV/v tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước
21/2014/QĐ-UBND27/10/2014Attachment IconV/v bãi bỏ Quyết định số 187/1999/QĐ-UBND ngày 11/8/1999 của UBND tỉnh và Quyết định số 02/2003/QĐ-UBND của UBND tỉnh
1/2014/QĐ-UBND07/10/2014Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của đội Quản lý công trình đô thị huyện Bù Gia Mập
40
Hide details for 9/20149/2014
2095/QĐ-UBND30/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, đo vẽ bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Nam An Lộc
2094/QĐ-UBND30/09/2014Attachment IconV/v điều chỉnh nội dung Quyết định phê duyệt dự án trồng rừng bán ngập vùng lòng hồ thủy điện Cần Đơn thuộc địa bàn xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
2080/QĐ-UBND30/09/2014Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Phước
2078/QĐ-UBND30/09/2014Attachment IconV/v công bố danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2015
2044/QĐ-UBND23/09/2014Attachment IconV/v cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Bù Đốp
2043/QĐ-UBND23/09/2014Attachment IconV/v cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Phương Nam
2029/QĐ-UBND19/09/2014Attachment IconV/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Công chứng số 02 tỉnh BP
2020/QĐ-UBND19/09/2014Attachment IconV/v ban hành Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2014/QĐ-UBND19/09/2014Attachment IconV/v kiện toàn ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ huyện Chơn Thành
2013/QĐ-UBND19/09/2014Attachment IconV/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2014
1996/QĐ-UBND19/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh BP đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
1986/QĐ-UBND18/09/2014Attachment IconV/v ban hành danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế trên đường phố, công viên, vườn hoa và các khu vực công cộng khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1960/QĐ-UBND17/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cấp nước và vệ sinh tại các điểm trường học trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2012
1948/QĐ-UBND16/09/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước
1947/QĐ-UBND16/09/2014Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước
1946/QĐ-UBND16/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong thị xã Bình Long
1939/QĐ-UBND15/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt điều chỉnh đối tượng thụ hưởng dự án: Phát triển truyền thanh cơ sở các huyện miền núi, biên giới tỉnh Bình Phước
1928/QĐ-UBND11/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt đồ án quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Thương mại - Dịch vụ và Công nghiệp cửa khẩu huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
1927/QĐ-UBND11/09/2014Attachment IconV/v chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án cấp đất sản xuất cho dân, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện Bù Gia Mập
1924/QĐ-UBND11/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Chơn Thành đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
1921/QĐ-UBND11/09/2014Attachment IconV/v giao danh mục chi tiết kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách năm 2014, tỉnh BP
1920/QĐ-UBND10/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
1917/QĐ-UBND10/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt Quy chế phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh BP
1911/QĐ-UBND09/09/2014Attachment IconV/v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác kiểm kê rừng tỉnh, giai đoạn 2014-2016
1907/QĐ-UBND08/09/2014Attachment IconV/v thành lập Ban Quản lý Dự án "Sáng kiến khu vực ngăn chặn sốt rét kháng thuốc Artemisinin tỉnh"
1896/QĐ-UBND06/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí Quy hoạch phát triển ngành phát thanh - truyền hình tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
1888/QĐ-UBND06/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Bình Phước đến năm 2020
1887/QĐ-UBND06/09/2014Attachment IconV/v kiện toàn Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2015 tỉnh Bình Phước
1885/QĐ-UBND06/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 khu du lịch Trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
1884/QĐ-UBND06/09/2014Attachment IconV/v ban hành Quy định Chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Phước
1878/QĐ-UBND05/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt danh sách sản phẩm/nhóm sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2014
1867/QĐ-UBND04/09/2014Attachment IconV/v thành lập Hội đồng thẩm định giá đất
1863/QĐ-UBND04/09/2014Attachment IconV/v thành lập Thôn 10 thuộc xã Đăk Ơ huyện Bù Gia Mập
1850/QĐ-UBND03/09/2014Attachment IconV/v điều chỉnh Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Bình Phước
20/2014/QĐ-UBND30/09/2014Attachment IconV/v quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
20/CT-UBND04/09/2014Attachment IconV/v tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII năm 2015
20/CT-UBND04/09/2014Attachment IconV/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
19/2014/QĐ-UBND30/09/2014Attachment IconV/v quy định thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh
18/2014/QĐ-UBND11/09/2014Attachment IconV/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn nông thôn tỉnh BP
17/2014/QĐ-UBND03/09/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Phước
47
Hide details for 8/20148/2014
1847/QĐ-UBND29/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đến năm 2020
1846/QĐ-UBND29/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Phước Long
1838/QĐ-UBND29/08/2014Attachment IconV/v tạm giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014
1809/QĐ-UBND22/08/2014Attachment IconV/v ban hành Danh mục số 2 các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước
1805/QĐ-UBND22/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư và tái định cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1793/QĐ-UBND20/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Vovinam tỉnh Bình Phước
1792/QĐ-UBND20/08/2014Attachment IconV/v giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014
1783/QĐ-UBND18/08/2014Attachment IconV/v thành lập ấp Suối Thôn thuộc xã Lộc Hòa huyện Lộc Ninh
1775/QĐ-UBND15/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt các đề án tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp địa phương (đợt 2) năm 2014
1774/QĐ-UBND15/08/2014Attachment IconV/v bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh BP
1771/QĐ-UBND15/08/2014Attachment IconV/v công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
1753/QĐ-UBND14/08/2014Attachment IconV/v thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Phước
1698/QĐ-UBND06/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020
1688/QĐ-UBND06/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp cửa khẩu Tân Thanh
1682/QĐ-UBND06/08/2014Attachment IconV/v kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bình Phước
1681/QĐ-UBND06/08/2014Attachment IconV/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
1680/QĐ-UBND06/08/2014Attachment IconV/v ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020
1659/QĐ-UBND01/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt mức thu học phí đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy ngoài sư phạm và hệ không chính quy năm học 2014-2015
1654/QĐ-UBND01/08/2014Attachment IconV/v ban hành Bảng xếp loại đường bộ trên các tuyến đường tỉnh để tính cước vận tải trên địa bàn tỉnh
19/CT-UBND29/08/2014Attachment IconV/v thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi
18/CT-UBND07/08/2014Attachment IconV/v thực hiện cuộc vận động "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" năm học 2014-2015
16/2014/QĐ-UBND29/08/2014Attachment IconV/v bãi bỏ Quyết định số 105/2003/QĐ-UBND ngày 03/11/2003 và Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 28/2/2008 của UBND tỉnh
15/2014/QĐ-UBND21/08/2014Attachment IconV/v quy định thu phí sử dụng đường bộ dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 741 đoạn Đồng Xoài - Phước Long
15/2014/NQ-HĐND07/08/2014Attachment IconVề việc thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014
14/2014/NQ-HĐND07/08/2014Attachment IconVề việc phê chuẩn dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 thị xã Phước Long
13/2014/NQ-HĐND07/08/2014Attachment IconVề việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013
12/NQ-HĐND01/08/2014Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung năm 2014 và danh mục chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2015
8/NQ-HĐND04/08/2014Attachment IconVề Chương trình hoạt động của HĐND huyện 06 tháng cuối năm 2014
8/2014/NQ-HĐND04/08/2014Attachment IconVề việc thông qua Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” huyện Bù Đốp
7/2014/NQ-HĐND04/08/2014Attachment IconVề nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2014
7/NQ-HĐND04/08/2014Attachment IconPhê duyệt tổng quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013
6/2014/NQ-HĐND04/08/2014Attachment IconVề việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2014
5/2014/NQ-HĐND07/08/2014Attachment IconVề kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014
5/2014/NQ-HĐND04/08/2014Attachment IconVề việc điều chỉnh vốn đầu tư XDCB, vốn Chương trình mục tiêu năm 2014
4/2014/NQ-HĐND13/08/2014Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 2014
4/2014/NQ-HĐND07/08/2014Attachment IconVề việc thông qua danh mục và kế hoạch vốn dự kiến chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2015
3/2014/NQ-HĐND13/08/2014Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2014
3/2014/NQ-HĐND07/08/2014Attachment IconVề việc Phê duyệt tổng quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013
3/2014/NQ-HĐND07/08/2014Attachment IconVề nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2014
3/2014/NQ-HĐND05/08/2014Attachment IconVề việc điều chỉnh thu, chi ngân sách địa phương năm 2014
2/2014/NQ-HĐND13/08/2014Attachment IconVề nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 06 tháng cuối năm 2014
2/2014/NQ-HĐND07/08/2014Attachment IconVề việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 và sử dụng kinh phí kết dư ngân sách huyện năm 2013
2/2014/NQ-HĐND05/08/2014Attachment IconPhê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Đồng Phú năm 2013
1/2014/NQ-HĐND13/08/2014Attachment IconVề việc Phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013
1//NQ-HĐND07/08/2014Attachment IconVề việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016
1/2014/NQ-HĐND07/08/2014Attachment IconVề việc thông qua danh mục và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư XDCB, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014
1/2014/NQ-HĐND05/08/2014Attachment IconVề nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 06 tháng cuối năm 2014
42
Hide details for 7/20147/2014
1651/QĐ-UBND31/07/2014Attachment IconV/v phê duyệt dự toán Dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng cao su phục vụ Dự án bảo tồn căn cứ Bộ chỉ huy miền Tà Thiết
1605/QĐ-UBND24/07/2014Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1597/QĐ-UBND24/07/2014Attachment IconV/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2014
1592/QĐ-UBND24/07/2014Attachment IconV/v công bố Bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước
1555/QĐ-UBND17/07/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức huyện Đồng Phú
1552/QĐ-UBND16/07/2014Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước
1547/QĐ-UBND16/07/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Công chứng tỉnh Bình Phước
1538/QĐ-UBND14/07/2014Attachment IconV/v ban hành tiêu chí đánh tình hình Ứng dụng công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành; các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã
1535/QĐ-UBND14/07/2014Attachment IconV/v kiện toàn Tổ công tác thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước
1527/QĐ-UBND14/07/2014Attachment IconV/v ban hành quy định về trình tự thực hiện đầu tư xây dựng và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo hình thức xã hội hóa
1489/QĐ-UBND08/07/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Cựu cán bộ, công nhân viên ngành Lâm nghiệp tỉnh Bình Phước
1488/QĐ-UBND08/07/2014Attachment IconV/v ban hành Quy định về tổ chức chia Cụm, Khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua.
1460/QĐ-UBND02/07/2014Attachment IconV/v thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Phước
1458/QĐ-UBND02/07/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
1426/QĐ-UBND01/07/2014Attachment IconV/v phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bình Phước
1426/QĐ-UBND01/07/2014Attachment IconV/v phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bình Phước
35/NQ-HĐND04/07/2014Attachment IconVề hoạt động của HĐND thị xã 06 tháng cuối năm 2014
17/CT-UBND14/07/2014Attachment IconV/v thực hiện các biện pháp tiếp tục giải quyết tình trạng dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh
16/2014/NQ-HĐND18/07/2014Attachment IconVề chủ trương Quy hoạch Khu đô thị mới huyện Lộc Ninh
16/2014/NQ-HĐND18/07/2014Attachment IconVề chủ trương Quy hoạch Khu đô thị mới huyện Lộc Ninh
16/2014/CT-UBND08/07/2014Attachment IconV/v tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
15/2014/NQ-HĐND18/07/2014Attachment IconV/v quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Lộc Ninh
14/2014/NQ-HĐND18/07/2014Attachment IconVề việc dự toán điều chỉnh ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Lộc Ninh năm 2014
14/2014/QĐ-UBND08/07/2014Attachment IconV/v bãi bỏ Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về xử lý công trình xây dựng, ănten và cây trồng vi phạm công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
13/2014/NQ-HĐND18/07/2014Attachment IconVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Lộc Ninh năm 2013
13/2014/QĐ-UBND08/07/2014Attachment Icon V/v ban hành Quy trình công bố kết quả thanh tra, kiểm tra, kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh BP
12/2014/NQ-HĐND18/07/2014Attachment IconVề bổ sung một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch KT-XH, QP-AN 06 tháng cuối năm 2014
11/2014/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconVề việc Thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Phước
10/2014/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconVề việc điều chỉnh Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012
9/2014/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconVề việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2014 tỉnh Bình Phước
8/2014/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconVề việc điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Bình Phước
7/2014/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconVề danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất đến năm 2015
6/2014/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconVề việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
5/2014/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconVề việc quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh
4/2014/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconVề việc quy định danh mục và mức thu phí sử dụng đường bộ dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 741 đoạn Đồng Xoài – Phước Long
3/2014/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconThông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
3/2014/NQ-HĐND04/07/2014Attachment IconNhiệm vụ KT-XH, QP-AN 06 tháng cuối năm 2014
2/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconThông qua phương án thành lập ấp Suối Thôn thuộc xã Lộc Hòa huyện Lộc Ninh và Thôn 10 thộc xã Đắk Ơ huyện Bù Gia Mập
2/2014/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconVề việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2/2014/NQ-HĐND04/07/2014Attachment IconVề việc phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014
1/2014/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconVề ban hành Quy chế hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
1/NQ-HĐND23/07/2014Attachment IconVề điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014
45
Hide details for 6/20146/2014
1422/QĐ-UBND30/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Lộc Ninh
1416//QĐ-UBND27/06/2014Attachment IconV/v bổ sung danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn
1416/QĐ-UBND27/06/2014Attachment IconV/v bổ sung danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn
1414/QĐ-UBND26/06/2014Attachment IconPhê duyệt Phương án bàn giao đường giao thông, công trình thủy lợi, trường học của các đơn vị thành viên thuộc tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về UBND tỉnh Bình Phước quản lý
1367/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tỉnh Bình Phước
1366/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v điều chỉnh diện tích dự án "Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú"
1362/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v giao kế hoạch điều hòa vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013, tỉnh Bình Phước
1359/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v thành lập ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Bình Phước
1349/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Phước Tín, thị xã Phước Long
1348/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Thác Mơ, thị xã Phước Long
1347/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Long Giang, thị xã Phước Long
1346/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Long Thủy, thị xã Phước Long
1345/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Sơn Giang, thị xã Phước Long
1344/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Long Phước, thị xã Phước Long
1343/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Phước Long, thị xã Phước Long
1342/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường An Lộc, thị xã Bình Long
1341/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long
1340/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Phú Đức, thị xã Bình Long
1339/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long
1338/QĐ-UBND24/06/2014Attachment Iconv/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp
1335/QĐ-UBND20/06/2014Attachment IconV/v điều hòa kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia việc làm và dạy nghề năm 2013
1334/QĐ-UBND20/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu du lịch Trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
1327/QĐ-UBND20/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh
1324/QĐ-UBND20/06/2014Attachment IconV/v thành lập Ban chỉ đạo, Tổ Giúp việc thực hiện Đề án tăng cường công tác triển khai và thực hiện luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước
1316/QĐ-UBND20/06/2014Attachment IconV/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2015
1302/QĐ-UBND18/06/2014Attachment IconV/v giao kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn năm 2014
1301/QĐ-UBND17/06/2014Attachment IconV/v công bố bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1296/QĐ-UBND17/06/2014Attachment IconV/v thành lập Hội đồng tư vấn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh
1261/QĐ-UBND16/06/2014Attachment IconV/v điều hòa kế hoạch vốn Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013
1258/QĐ-UBND13/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp cây giống thực hiện Đề án trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
1222/QĐ-UBND11/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt dự án đầu tư: Mua sắm thiết bị phòng học, phòng bộ môn một số trường học trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1218/QĐ-UBND11/06/2014Attachment IconV/v giao danh mục chi tiết vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã nghèo, ĐBKK; các thôn bản ĐBKK (Chương trình 135) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo
1197/QĐ-UBND06/06/2014Attachment IconV/v cho phép thành lập văn phòng công chứng Tân Tiến
1195/QĐ-UBND06/06/2014Attachment IconV/v công bố bộ thủ tục hành chính áp dụng chung của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
1177/QĐ-UBND04/06/2014Attachment IconV/v điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025
1170/QĐ-UBND04/06/2014Attachment IconV/v điều chỉnh nguồn vốn dự án đầu tư xây dựng cáp treo núi Bà Rá
1153/QĐ-UBND04/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 -2020
1150/QĐ-UBND04/06/2014Attachment IconV/v xếp mức phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức làm việc tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
15/2014/CT-UBND11/06/2014Attachment IconV/v tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14/CT-UBND04/06/2014Attachment IconV/v thực hiện kết luận số 80-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa"
12/2014/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v ban hành quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh
11/2014/QĐ-UBND11/06/2014Attachment IconV/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh Ban hành
10/2014/QĐ-UBND11/06/2014Attachment Icon V/v ban hành quy định thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
2/2014/NQ-HĐND04/06/2014Attachment IconV/v thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Phước
1/2014/NQ-HĐND04/06/2014Attachment IconV/v thông qua Đề án đề nghị thành lập phường Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước
39
Hide details for 5/20145/2014
1139/QĐ-UBND30/05/2014Attachment IconV/v ban hành Quy chế trích lập, quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước
1128/QĐ-UBND28/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt kinh phí hoạt động của Ban Quản lý, ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu năm 2014
1127/QĐ-UBND28/05/2014Attachment IconV/v ban hành quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước
1061/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1059/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị mầm non khu vui chơi liên hoàn ngoài trời 10 trường mầm non năm 2014
1057/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v ban hành Quy định về khen thưởng đối với các tập thể và hộ gia đình có thành tích giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011-2020
1056/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
1054/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v ban hành Kế hoạch đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng
1053/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
1052/QĐ-UBND26/05/2014Attachment Icon V/v thay đổi trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Chủ tịch các Hội đồng cấp tỉnh có Chủ tịch UBND tỉnh tham gia
1051/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v thay đổi nhân sự các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các Hội đồng cấp tỉnh có Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham gia
1044/QĐ-UBND22/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt khu Thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp cửa khẩu Lộc Thịnh, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
1042/QĐ-UBND22/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu phần thực hiện năm 2014 của dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường và kênh thoát nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư giai đoạn năm 2013 - 2017
1040/QĐ-UBND21/05/2014Attachment IconV/v ban hành hướng dẫn thực hiện các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và hướng dẫn kỹ thuật thi công mặt đường bê tông xi măng theo cơ chế đầu tư đối với công trình đặc thù thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020
1025/QĐ-UBND21/05/2014Attachment IconV/v điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 của UBND tỉnh
991/QĐ-UBND15/05/2014Attachment IconV/v chuyển đổi diện tích rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cao su thuộc Dự án giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước
990/QĐ-UBND15/05/2014Attachment IconV/v kiện toàn ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Bình Phước
983/QĐ-UBND14/05/2014Attachment IconV/v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên xây dựng bảng giá các lại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015
964/QĐ-UBND13/05/2014Attachment Icon V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tân Thành, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài
936/QĐ-UBND09/05/2014Attachment IconCho phép thành lập Hội cựu giáo chức huyện Đồng Phú
930/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
929/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
928/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
927/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
926/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
925/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
924/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
913/QĐ-UBND07/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt dự án đầu tư: Hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư xen ghép cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thôn 12 xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
906/QĐ-UBND07/05/2014Attachment IconV/v kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011-2020
905/QĐ-UBND07/05/2014Attachment IconV/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện đề án bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
903/QĐ-UBND07/05/2014Attachment IconV/v Đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh thành Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Phước
894/QĐ-UBND06/05/2014Attachment IconV/v kiện toàn Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh
893/QĐ-UBND06/05/2014Attachment IconV/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UND tỉnh năm 2014
878/QĐ-UBND06/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt Dự án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015
13/CT-UBND28/05/2014Attachment IconV/v công tác phòng, chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014
12/2014/CT-UBND09/05/2014Attachment IconV/v đẩy mạnh triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020
9/2014/QĐ-UBND14/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030
8/2014/QĐ-UBND14/05/2014Attachment IconV/v ban hành quy định quản lý và thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngàu 04/6/2013 của thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015
7/2014/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v bãi bỏ Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008 và Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 27/02/2009 của UBND tỉnh
26
Hide details for 4/20144/2014
868/QĐ-UBND29/04/2014Attachment IconV/v ban hành bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
867/QĐ-UBND29/04/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước
858/QĐ-UBND29/04/2014Attachment IconV/v thành lập Đội Quản lý công trình đô thị huyện Hớn Quản
834/QĐ-UBND29/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Công nghiệp Minh Hưng III- Cao su Bình Long, xã Minh Hưng huyện Chơn Thành
814/QĐ-UBND25/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch và phương án cung cấp điện khi mất cân đối cung cầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
803/QĐ-UBND23/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt danh sách Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
802/QĐ-UBND23/04/2014Attachment IconV/v ban hành quy định quản lý, thực hiện Chương trình 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong năm 2014 và năm 2015
791/QĐ-UBND22/04/2014Attachment IconV/v giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014
777/QĐ-UBND22/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt kết quả thực hiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2013
756/QĐ-UBND17/04/2014Attachment IconV/v thành lập Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở nâng cấp Phòng Giám định y khoa tỉnh Bình Phước
755/QĐ-UBND17/04/2014Attachment IconV/v ban hành quy định về tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ thành lập các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
750/QĐ-UBND16/04/2014Attachment IconV/v ban hành Đề án tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2017
714/QĐ-UBND10/04/2014Attachment IconV/v thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Bình Phước
713/QĐ-UBND10/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Việt Kiều, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
712/QĐ-UBND10/04/2014Attachment IconV/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo tỉnh Bình Phước
709/QĐ-UBND10/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo thị xã Phước Long lần thứ II, nhiệm kỳ 2013-2018
702/QĐ-UBND10/04/2014Attachment IconV/v công bố Bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước
690/QĐ-UBND07/04/2014Attachment IconVề việc điều hòa kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2013
689/QĐ-UBND07/04/2014Attachment IconVề việc điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 tại Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh
687/QĐ-UBND07/04/2014Attachment IconPhê duyệt Đề án phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014 -2020
686/QĐ-UBND07/04/2014Attachment IconPhê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
678/QĐ-UBND07/04/2014Attachment IconPhê duyệt danh mục các dự án cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn kêu gọi xã hội hóa đầu tư giai đoạn 2014 - 2015
673/QĐ-UBND07/04/2014Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước
11/CT-UBND22/04/2014Attachment IconV/v tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10/2014/CT-UBND16/04/2014Attachment IconV/v tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9/2014/CT-UBND10/04/2014Attachment IconV/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
25
Hide details for 3/20143/2014
640/QĐ-UBND31/03/2014Attachment IconPhê duyệt Đề cương và dự toán chi phí thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2014
599/QĐ-UBND27/03/2014Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo Hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người tỉnh Bình Phước
591/QĐ-UBND26/03/2014Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội sinh vật cảnh thị xã Bình Long
582/QĐ-UBND26/03/2014Attachment IconCho phép thành lập Hội Cựu cán bộ, công nhân viên ngành Lâm nghiệp tỉnh Bình Phước