CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
181
Hide details for 20192019
16
Hide details for 10/201910/2019
2156/QĐ-UBND16/10/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của HTX NN Thương mại và Dịch vụ Tín dụng Tân Hòa giao UBND huyện Bù Đăng quản lý để cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các xã viên, hộ dân đang canh tác, sử dụng
2080/QĐ-UBND08/10/2019Attachment IconQuyết định Giao đất cho Chùa Giác Chơn để xây dựng cơ sở thờ tự
2065/QĐ-UBND04/10/2019Attachment IconQuyết định Cho Công ty TNHH MTV xăng dầu Thuận Dung chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu
2064/QĐ-UBND04/10/2019Attachment IconQuyết định Giao đất cho Trường Mầm non Hoa Phượng để xây dựng trường học
2063/QĐ-UBND04/10/2019Attachment IconQuyết định Chấp thuận cho Công ty TNHH Chăn nuôi Huy Phát chuyển đổi hình thức thuê đất và điều chỉnh mục đích sử dụng đất để xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái
2056/QĐ-UBND03/10/2019Attachment Icon Quyết định Chấp thuận cho triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư và các khu vực để đấu giá quyền sử dụng đất chưa đăng ký torng kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh
2050/QĐ-UBND 01/10/2019Attachment IconQuyết định Cho Công ty TNHH Thương mại Đồng Xoài chuyển mục đích sử dụng đất để nâng cấp, cải tạo cửa hàng xăng dầu hiện hữu
2039/QĐ-UBND27/10/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất của HTX Nông nghiệp-Dịch vụ Hoa Lư chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp cho Công ty TNHH Chăn nuôi Tấn tài Lộc thuê đất để xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt
2038/QĐ-UBND27/10/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Đồng Xoài (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Xoài) quản lý, giao sở Xây dựng quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu trung tâm Thương mại Đồng Xoài
2037/QĐ-UBND 27/10/2019Attachment Icon Quyết định Chấp thuận cho Công ty TNHH Chăn nuôi Tân Hòa chuyển đổi hình thức thuê đất
2034/QĐ-UBND27/10/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất thuê của Công ty TNHH Long Đăng, đồng thời giao UBND huyện Bù Đăng xet cho bà Vũ Thị Xuân Hương thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án thu mua nông sản
2031/QĐ-UBND27/10/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất của bà Phạm Thị Mỹ Trang, giao đất cho Chùa Lam Sơn để mở rộng xây dựng cơ sở thờ tự
2029/QĐ-UBND27/10/2019Attachment Icon Quyết định Cho Công ty TNHH Nông nghiệp Phúc Hưng chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu
1975/QĐ-UBND20/10/2019Attachment Icon Quyết định Giao đất cho Trường Mầm non Tuổi Ngọc để xây dựng trường học
1934/QĐ-UBND 16/10/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh giảm diện tích, đồng thời chấp thuận cho Bưu điện tỉnh chuyển đổi hình thức sử dụng đất từ giao đất sang thuê đất trả tiền hàng năm
1914/QĐ-UBND12/10/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam - Công ty Lưới điện cao thế Miền Nam, cho Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH - Công ty Thí nghiệm Điện Miền Nam thuê đất để hoạt động sản xuất kinh doanh
16
Show details for 9/20199/2019
14
Show details for 8/20198/2019
51
Show details for 7/20197/2019
15
Show details for 6/20196/2019
16
Show details for 5/20195/2019
14
Show details for 4/20194/2019
14
Show details for 3/20193/2019
7
Show details for 2/20192/2019
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470