CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
750
Hide details for 20202020
8
Hide details for 12/202012/2020
3040/QĐ-UBND01/12/2020Attachment IconPhê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trang trại chăn nuôi gà bố mẹ, quy mô 150.000 con tại xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản do Công ty TNHH MTV Trại gà Hớn Quản làm chủ đầu tư
3039/QĐ-UBND01/12/2020Attachment IconPhê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy chế biến hạt điều và ép dầu điều Trương Gia, quy mô 10.000 tấn nguyên liệu hạt điều/năm và 11.000 tấn vỏ hạt điều/năm tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú do Công ty TNHH MTV Minh Đoàn làm chủ đầu tư
3038/QĐ-UBND01/12/2020Attachment IconV/v hủy 02 Quyết định số 1201/QĐ - UBND ngày 26/5/2016 và 2429/QĐ - UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh về thu hồi đất Công ty Cổ phần Khu công nghiệp- dân cư Tân Khai giao UBND huyện Hớn Quản quản lý để làm sân chọi trâu
3037/QĐ-UBND01/12/2020Attachment IconĐiều chỉnh tên và phê duyệt thuyết minh đề cương, dự toán kinh phí thực hiện dự án khoa học và công nghệ cơ sở năm 2020
3036/QĐ-UBND01/12/2020Attachment IconPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BLT
3026/QĐ-UBND01/12/2020Attachment Icon Quyết định chủ trương đầu tư Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Xây dựng Song Sinh (điều chỉnh lần 1)
3018/QĐ-UBND01/12/2020Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh BP
3017/QĐ-UBND01/12/2020Attachment IconĐiều chỉnh quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh
36
Show details for 11/202011/2020
40
Show details for 10/202010/2020
66
Show details for 9/20209/2020
80
Show details for 8/20208/2020
106
Show details for 7/20207/2020
57
Show details for 6/20206/2020
64
Show details for 5/20205/2020
124
Show details for 4/20204/2020
86
Show details for 3/20203/2020
35
Show details for 2/20202/2020
48
Show details for 1/20201/2020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470