CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
181
Hide details for 20192019
16
Show details for 10/201910/2019
16
Hide details for 9/20199/2019
1988/QĐ-UBND 24/09/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh giảm diện tích đất lâm nghiệp và gia hạn thời gian sử dụng cho Công ty Cổ phần Hữu Toàn thuê đất để trồng cây cao su
1987/QĐ-UBND24/09/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh giảm diện tích đất lâm nghiệp và gia hạn thời gian sử dụng cho Công ty Cổ phần Hữu Toàn thuê đất để trồng cây cao su
1980/QĐ-UBND 23/09/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Linh giao đất cho Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 quản lý, sử dụng vào mục đích quốc phòng
1972/QĐ-UBND20/09/2019Attachment IconQuyết định cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Minh Long chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà máy sản xuất ván lạng, ván ép, (không có ngâm tẩm)
1939/QĐ-UBND16/09/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 15/02/2016 của UBND tỉnh
1938/QĐ-UBND16/09/2019Attachment IconQuyết định hủy quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Quảng Hưng chuyển đổi hình thức thuê đất
1937/QĐ-UBND 16/09/2019Attachment IconQuyết định chấp thuận cho Tổng Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu Lộc Thịnh
1936/QĐ-UBND16/09/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của hộ ông Điểu Huynh và Thị Pớp, giao đất cho Chi hội Tin lành Bình Long để xây dựng cơ sở thờ tự
1917/QĐ-UBND 12/09/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của Ban QLR phòng hộ Lộc Ninh, cho Công ty TNHH Thiện Nguyên thuê đất để trồng rừng cao su
1913/QĐ-UBND12/09/2019Attachment Icon Quyết đinh thu hồi đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp quản lý, giao UBND huyện Bù Đốp xét cho 12 hộ gia đình, cá nhân thuê đất lâm nghiệp để trồng cây cao su
1881/QĐ-UBND 09/09/2019Attachment IconQuyết định chấp thuận cho Chi nhánh Công ty TNHHY XNK Kim Ngọc chuyển đổi hình thức thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất viên nén mùn cưa
1881/QĐ-UBND 09/09/2019Attachment IconQuyết định chấp thuận cho Chi nhánh Công ty TNHHY XNK Kim Ngọc chuyển đổi hình thức thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất viên nén mùn cưa
1878/QĐ-UBND 09/09/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của các tổ chức giao Bộ Tư lệnh Quân khu 7 để thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng đường tuần tra biên giới tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2017-2020) đoạn qua huyện Bù Đốp (đợt 1)
1844/QĐ-UBND 03/09/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh Quyết định số 1591/QĐ - UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh
1841/QĐ-UBND03/09/2019Attachment IconQuyết định cho Công ty TNHH MTV Bất động sản Hoàn Thành chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Khu dân cư Hoàn Thành
1840/QĐ-UBND03/09/2019Attachment IconQuyết định giao đất cho Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Mỹ Lệ thuê đất để thực hiện dự án xây dựng Chợ Bù Na (giai đoạn 1)
14
Show details for 8/20198/2019
51
Show details for 7/20197/2019
15
Show details for 6/20196/2019
16
Show details for 5/20195/2019
14
Show details for 4/20194/2019
14
Show details for 3/20193/2019
7
Show details for 2/20192/2019
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470