CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
739
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Hide details for 20042004
16
Hide details for 12/200412/2004
3127/QĐ-UBND10/12/2004Attachment IconV/v : phê duyệt Đề án trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng cơ sở xã , phường vững mạnh tại thị xã Đồng Xoài , tỉnh Bình Phước
133/(A)2004/QĐ-UBND31/12/2004Attachment IconV/v Ban hành Qui định về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước
133/(B)QĐ-UB31/12/2004Attachment IconV/v: Điều chỉnh thành viên và Quy chế
hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia
128/QĐ-UB21/12/2004Attachment IconVề việc phân công các thành viên UBND tỉnh khoá VII
nhiệm kỳ 2004 - 2009
127/QĐ-UB21/12/2004Attachment IconVề việc “ Ban hành Qui chế làm việc
của UBND tỉnh Bình Phước”
124/QĐ-UB15/12/2004Attachment IconV/v: Sửa đổi Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 87/2003/QĐ-UB
ngày 26/9/2003 của UBND tỉnh.
124/2004/QĐ-UB15/12/2004Attachment IconV/v: Sửa đổi Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 87/2003/QĐ-UB ngày 26/9/2003 của UBND tỉnh
123/QĐ-UB15/12/2004Attachment IconV/v bổ sung nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Bình Phước .
122/QĐ-UB15/12/2004Attachment IconV/v cho phép thành lập Hội Khuyến học huyện Bình Long
tỉnh Bình Phước.
121/2004/QĐ-UBND10/12/2004Attachment IconV/v : Ban hành quy định về tốc độ tối đa đối với các phương tiện cơ giới lưu thông trên các tuyến đường
Quốc lộ, đường tỉnh (ĐT) trên địa bàn tỉnh.
120/QĐ-UB09/12/2004Attachment Icon“V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Chương trình kiên cố hoá trường học, lớp học đợt 2 – năm 2005 chi tiết theo công trình phòng học”.
120/2004/QĐ-UBND09/12/2004Attachment Icon" V/v : Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Chương trình kiên cố hóa trường , lớp học đợt 2 - năm 2005 chi tiết theo công trình phòng học "
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470