CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
739
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Hide details for 20042004
16
Show details for 12/200412/2004
4
Show details for 11/200411/2004
4
Hide details for 10/200410/2004
101/QĐ-UB27/10/2004Attachment IconV/v:” Ban hành Quyết định về chính sách khuyến khích đầu tư cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước“
98/QĐ-UB21/10/2004Attachment IconV/v: “Điều chỉnh giá chuẩn tối thiểu bán các loại lâm sản tịch thu trong tỉnh”.
89/QĐ-UB11/10/2004Attachment IconV/v: “ Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học chi tiết theo công trình phòng học xây dựng kiên cố hoá năm 2004”.
88/QĐ-UB07/10/2004Attachment IconV/v ban hành cấp dự báo cháy rừng
1
Show details for 8/20048/2004
12
Show details for 7/20047/2004
14
Show details for 6/20046/2004
9
Show details for 5/20045/2004
12
Show details for 4/20044/2004
5
Show details for 3/20043/2004
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470