CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
692
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Hide details for 20042004
16
Show details for 12/200412/2004
4
Show details for 11/200411/2004
4
Show details for 10/200410/2004
1
Show details for 8/20048/2004
12
Show details for 7/20047/2004
14
Hide details for 6/20046/2004
54/2004/QĐ-UB29/06/2004Attachment IconV/v phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” ở cấp xã thuộc huyện Bình Long
53/2004/QĐ-UB29/06/2004Attachment IconV/v phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa ” ở cấp xã, phường thuộc thị xã Đồng Xoài
52/2004/QĐ-UB29/06/2004Attachment IconV/v phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa ” ở cấp xã thuộc huyện Phước Long
51/2004/QĐ-UB29/06/2004Attachment IconV/v phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa ” ở cấp xã thuộc huyện Đồng Phú
50/2004/QĐ-UB29/06/2004Attachment IconV/v phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa ” ở cấp xã thuộc huyện Lộc Ninh
49/2004/QĐ-UB29/06/2004Attachment IconV/v phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa ” ở cấp xã thuộc huyện Bù Đăng.
48/2004/QĐ-UB29/06/2004Attachment IconV/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470