CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
183
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Hide details for 20002000
8
Show details for 12/200012/2000
6
Show details for 11/200011/2000
11
Show details for 10/200010/2000
11
Show details for 9/20009/2000
16
Show details for 8/20008/2000
2
Show details for 7/20007/2000
4
Show details for 6/20006/2000
10
Hide details for 5/20005/2000
54/2000/QĐ-UB26/05/2000Attachment IconV/v Củng cố Ban chỉ đạo Tổ chuyên viên thực hiện chương trình XĐGN , phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới Tỉnh .
53/2000/QĐ-UB26/05/2000Attachment IconV/v Sửa đổi quy định ở Khoản 2 Điều 3 Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2000/QĐ-UB ngày 3/4/2000 của UBND tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470