CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
750
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Hide details for 19991999
8
Show details for 12/199912/1999
21
Hide details for 11/199911/1999
258/1999/QĐ-UB26/11/99Attachment Iconv/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết Trung tâm xã Bù Gia Mập huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước
257/1999/QĐ-UB24/11/99Attachment Iconv/v huy động khẩn cấp lực lượng dự bị động viên Lộc Ninh - Tỉnh Bình Phước
256/1999/QĐ-UB24/11/99Attachment IconV/v Huy động khẩn cấp lực lượng dự bị động viên Huyện Phước Long - Tỉnh Bình Phước
255/1999/QĐ-UB24/11/99Attachment Iconv/v Huy động khẩn cấp lực lượng dự bị động viên Huyện Đồng Phú - Tỉnh Bình Phước
254/1999/QĐ-UB24/11/99Attachment IconV/v Huy động khẩn cấp lực lượng dự bị động viên Huyện Bình Long - Tỉnh Bình Phước
252/1999/QĐ-UB23/11/99Attachment IconV/v Miễn lệ phí cấp GCN QSD đất cho nhân dân các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng cao và các xã biên giới
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470