CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
704
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Hide details for 19991999
8
Show details for 12/199912/1999
21
Show details for 11/199911/1999
11
Hide details for 10/199910/1999
236/1999/QĐ-UB29/10/99Attachment IconV/v Phê duyệt Chương trình hành động bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 1999-2002 tỉnh Bình Phước
235/1999/QĐ-UB28/10/99Attachment IconV/v Ban hành Quy định về quản lí đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng ở các xã nghèo- khó khăn
234/1999/QĐ-UB22/10/99Attachment IconV/v Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy về quản lý tài chính doanh nghiệp cho Sở Tài chính - Vật giá Tỉnh Bình Phước
233/1999/QĐ-UB22/10/99Attachment IconV/v Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê và xác định lại giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bình Phước
232/1999/QĐ-UB22/10/99Attachment IconV/v Thành lập Phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính -Vật giá Tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470