CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
750
Hide details for 20202020
8
Hide details for 12/202012/2020
3040/QĐ-UBND01/12/2020Attachment IconPhê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trang trại chăn nuôi gà bố mẹ, quy mô 150.000 con tại xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản do Công ty TNHH MTV Trại gà Hớn Quản làm chủ đầu tư
3039/QĐ-UBND01/12/2020Attachment IconPhê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy chế biến hạt điều và ép dầu điều Trương Gia, quy mô 10.000 tấn nguyên liệu hạt điều/năm và 11.000 tấn vỏ hạt điều/năm tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú do Công ty TNHH MTV Minh Đoàn làm chủ đầu tư
3038/QĐ-UBND01/12/2020Attachment IconV/v hủy 02 Quyết định số 1201/QĐ - UBND ngày 26/5/2016 và 2429/QĐ - UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh về thu hồi đất Công ty Cổ phần Khu công nghiệp- dân cư Tân Khai giao UBND huyện Hớn Quản quản lý để làm sân chọi trâu
3037/QĐ-UBND01/12/2020Attachment IconĐiều chỉnh tên và phê duyệt thuyết minh đề cương, dự toán kinh phí thực hiện dự án khoa học và công nghệ cơ sở năm 2020
3036/QĐ-UBND01/12/2020Attachment IconPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BLT
3026/QĐ-UBND01/12/2020Attachment Icon Quyết định chủ trương đầu tư Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Xây dựng Song Sinh (điều chỉnh lần 1)
3018/QĐ-UBND01/12/2020Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh BP
3017/QĐ-UBND01/12/2020Attachment IconĐiều chỉnh quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh
36
Hide details for 11/202011/2020
3010/QĐ-UBND30/11/2020Attachment Icon Thành lập Hội đồng thẩm định và tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh BP
3007/QĐ-UBND30/11/2020Attachment Icon Điều chỉnh quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh BP
3006/QĐ-UBND30/11/2020Attachment Icon Điều chỉnh quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh
2946/QĐ-UBND24/11/2020Attachment Icon Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Bất động sản An Phú chuyển đổi hình thức thuê đất
2941/QĐ-UBND23/11/2020Attachment IconĐấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư Thanh Bình thuộc xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản và phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long
2939/QĐ-UBND23/11/2020Attachment Icon Chấp thuận cho Doanh nghiệp tư nhân Phú Xuân chuyển đổi hình thức thuê đất
2938/QĐ-UBND23/11/2020Attachment IconThu hồi đất do UBND huyện Bù Đăng quản lý, cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam thuê đất để xây dựng Phòng giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh
2883/QĐ-UBND18/11/2020Attachment IconThu hồi đất khu dân cư Phú Thịnh (giai đoạn 2) do sở Xây dựng quản lý, giao Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc sở TN&MT quản lý để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
2880/QĐ-UBND18/11/2020Attachment IconCho Công ty TNHH Chăn nuôi Thái An chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng trang trại chăn nuôi heo
2879/QĐ-UBND18/11/2020Attachment Icon Thu hồi đất của Ban QLRPH Lộc Ninh, chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Vượng thuê đất để đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt mô hình công nghiệp, khép kín
2850/QĐ-UBND10/11/2020Attachment Icon Thu hồi đất thuộc quy hoạch khu trụ sở 05 cơ quan tỉnh, giao UBND thành phố ĐX quản lý
2837/QĐ-UBND13/11/2020Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành LĐ-TB&XH
2832/QĐ-UBND12/11/2020Attachment Icon Điều chỉnh Quyết định 2461/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh
2822/QĐ-UBND11/11/2020Attachment Icon Điều chỉnh, bổ sung quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh
2820/QĐ-UBND11/11/2020Attachment IconThu hồi đất do Ban QLKKT quản lý, giao Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc sở TNMT quản lý để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
2814/QĐ-UBND10/11/2020Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch Kiến trúc và nâng cấp mức độ Dịch vụ công trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh
2814/QĐ-UBND10/11/2020Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch Kiến trúc và nâng cấp mức độ Dịch vụ công trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh
2813/QĐ-UBND10/11/2020Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thừa phát lại được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh
2812/QĐ-UBND10/11/2020Attachment Icon Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành KH&CN trên địa bàn tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470