CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
619
Hide details for 20202020
27
Hide details for 9/20209/2020
2317/QĐ-UBND17/09/2020Attachment IconQuyết định Thu hồi đất của DNTN Trạm xăng dầu Bù Nho, giao UBND huyện Phú Riềng cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Ninh Quốc Hòa và bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
2307/QĐ-UBND16/09/2020Attachment IconQuyết định Thu hồi đất do Ban QLRPH Đăk Mai quản lý, đồng thời cho HTX Đô Lương thuê đất để trồng cây lâu năm
2306/QĐ-UBND16/09/2020Attachment Icon Quyết định Cho DNTN Thái Thịnh chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà kho chứa vật liệu xây dựng
2292/QĐ-UBND16/09/2020Quyết định Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư và hồ điều hòa phường Tân Thiện
2271/QĐ-UBND14/09/2020Attachment Icon Quyết định Điều chỉnh quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh
2267/QĐ-UBND10/09/2020Attachment IconQuyết định Cho Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng khu chăn nuôi heo tập trung công nghệ cao an toàn sinh học
2266/QĐ-UBND10/09/2020Attachment IconQuyết đinh Cho Công ty TNHH Chăn nuôi Nhất Thịnh chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt
2257/QĐ-UBND10/09/2020Attachment Icon Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng Khu trung tâm hành chính tỉnh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh BP
2217/QĐ-UBND03/09/2020Attachment IconĐiều chỉnh quyết định số 1339/QD-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh
2216/QĐ-UBND07/09/2020Attachment Icon Cho Công ty Cổ phẩn Đầu tư Trang trại Việt Nam chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng một số công trình phục vụ dự án trang trại chăn nuôi gà
2209/QĐ-UBND04/09/2020Attachment IconCông nhận kết quả cuộc thi viết về "mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt" trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
2207/QĐ-UBND04/09/2020Attachment Icon Điều chỉnh quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
2205/QĐ-UBND04/09/2020Attachment Icon Đính chính quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh
2205/QĐ-UBND04/09/2020Attachment IconQuyết định Đính chính quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh
2204/QĐ-UBND04/09/2020Attachment IconQuyết định Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, đồng thời giao Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh quản lý để đầu tư xây dựngg các hạng mục công trình hồ cứa nước Bù Tam thuộc dự án cụm công nghiệp thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh BP
2204/QĐ-UBND04/09/2020Attachment Icon Đính chính quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh
2189/QĐ-UBND03/09/2020Attachment Icon Chấp thuận kết quả công nhận sáng kiến cho đồng tác giả là người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh và công nhận hiệu quả quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh
2180/QĐ-UBND03/09/2020Attachment Icon Quyết định Thu hồi đất thư của Công ty TNHH Khánh Hiền Land, giao UBND huyện Đồng Phú cho ông Nguyễn Việt Hoàng thuê đất để tiếp tục trồng rừng cao su
2179/QĐ-UBND03/09/2020Attachment IconQuyết định Thu hồi đất của Ban QL rừng phòng hộ Bù Đăng, cho Công ty TNHH MTV Hoàng Dương thuê đất để trồng rừng cao su
2179/QĐ-UBND03/09/2020Attachment IconThu hồi đất của Ban QL rừng phòng hộ Bù Đăng, cho Công ty TNHH MTV Hoàng Dương thuê đất để trồng rừng cao su
2178/QĐ-UBND03/09/2020Attachment Icon Thu hồi đất thuê của Công ty TNHH Khánh Hiền Land, giao UBND huyện Đồng Phú cho ông Nguyễn Ngọc Quang Minh và bà Lê Thị Thúy thuê đất để tiếp tục trồng cao su
2177/QĐ-UBND03/09/2020Attachment IconQuyết định Cho Công ty Cổ phần San Wangmetal Tam Vượng chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Nhà máy tái chế phế liệu
2177/QĐ-UBND03/09/2020Attachment IconCho Công ty Cổ phần San Wangmetal Tam Vượng chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Nhà máy tái chế phế liệu
25//2020/NQ-HĐND14/09/2020Attachment IconQuyết định Sửa đổi, bổ sung, bão bỏ một số điều của quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh BP ban hành kèm theo quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh
24/2020/QĐ-UBND04/09/2020Attachment Icon Quy định về thẩm định giá của Nhà nước trên địa bàn tỉnh BP
24/2020/QĐ-UBND04/09/2020Attachment IconQuyết định Quy định về thẩm định giá của Nhà nước trên địa bàn tỉnh BP
21/2020/QĐ-UBND01/09/2020Attachment Icon Ban hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh BP
72
Show details for 8/20208/2020
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470