CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
100
Hide details for 20192019
16
Hide details for 7/20197/2019
1454/QĐ-UBND11/07/2019Attachment Icon Quyết định cho Công ty TNHH MTV Bất động sản Thuận Hòa chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Khu dân cư Thuận Hòa
1451/QĐ-UBND10/07/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng quản lý, giao UBND huyện Bù Gia Mập quản lý, sử dụng
1450/QĐ-UBND10/07/2019Attachment IconQuyết định giao đất cho Trường Tiểu học Vừ A Dính để xây dựng trường học
1448/QĐ-UBND10/07/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh diện tích đất giao cho Bưu điện tỉnh Bình Phước để xây dựng điểm Bưu điện - Văn hóa xã Đồng Nai
1447/QĐ-UBND10/07/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của hộ ông Phan Như Ngọc Nhẫn, giao đất cho Chùa Vạn Phước để xây dựng cơ sở thờ tự
1445/QĐ-UBND10/07/2019Attachment Icon Quyết định giao đất cho Chùa Thanh Tân để xây dựng cơ sở thờ tự
1399/QĐ-UBND03/07/2019Attachment IconQuyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đấu tư Kinh doanh nhà Bình Phước chuyển đổi hình thức thức đất
1397/QĐ-UBND03/07/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất do UBND huyện Phú Riềng quản lý, giao đất cho Đội Quản lý thị trường số 2 - Bình Phước để xây dựng trụ sở cơ quan
1396/QĐ-UBND03/07/2019Attachment IconQuyết định Giao đất cho Niệm Phật đường Thanh Minh để xây dựng cơ sở thờ tự
1395/QĐ-UBND03/07/2019Attachment IconQuyết định Điều chỉnh điện tích, địa danh nơi có đất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
1394/QĐ-UBND03/07/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước giao UBND huyện Đồng Phú quản lý để xét cấp GCNQSD đất cho hộ bà Nguyễn Thị Phiến
1392/QĐ-UBND03/07/2019Attachment IconVề việc cho công ty THHH MTV Luyến Hương chuyển mục đích sử dụng để xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ nén
1391/QĐ-UBND03/07/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh giảm diện tích đất, đồng thời chấp thuận cho Bưu điện tỉnh Bình Phước chuyển đổi hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm
1364/QĐ-UBND02/07/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của Công ty TNHH Sài Gòn - Bình Phước giao UBND huyện Bù Đăng quản lý
1360/QĐ-UBND01/07/2019Attachment IconQuyết định Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú chuyển đổi hình thức thuê đất
1288/QĐ-UBND20/07/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất do sở Xây dựng quản lý, giao đất cho Kho bạc Nhà nước Bình Phước để xây dựng hàng rào bảo vệ trụ sở
15
Hide details for 6/20196/2019
1355/QĐ-UBND27/06/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh tăng diện tích đất đã cấp cho Bưu điện huyện Bình Long (nay là Bưu điện tỉnh Bình Phước)
1354/QĐ-UBND27/06/2019Attachment IconQuyết định chấp thuận cho Công ty TNHH Thanh Tòng chuyển đổi hình thức thuê đất
1349/QĐ-UBND26/06/2019Attachment IconQuyết định Giao đất cho giáo xứ Đồng Tâm để xây dựng cơ sở thờ tự
1347/QĐ-UBND26/06/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất do UBND huyện Bù Gia Mập quản lý, giao đất cho huyện ủy Bù Gia Mập để xây dựng trụ sở làm việc
1309/QĐ-UBND21/06/2019Attachment Icon Quyết định Chấp thuận cho Công ty TNHH Mỹ Khánh Vy chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 378 lô đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho người sử dụng đất tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch tại dự án Khu dân cư Mỹ Khánh Vy
1306/QĐ-UBND21/06/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất của Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ Hoa Lư, chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời cho Công ty TNHH Thành Hưng Bình Phước thuê đất để xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản theo mô hình công nghiệp, khép kín để cho thuê lại
1294/QĐ-UBND20/06/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do UBND thị xã Bình Long quản lý, đồng thời cho Công ty Cổ phần A 9 thuê đất để trồng cây hàng năm
1293/QĐ-UBND20/06/2019Attachment IconQuyết định cho Công ty Cổ phần chăn nuôi Gia Hân chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Trang trại chăn nuôi heo
1254/QĐ-UBND14/06/2019Attachment IconBan hành Bộ chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1249/QĐ-UBND14/06/2019Attachment IconQuyết định Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Hà Mỵ
1245/QĐ-UBND14/06/2019Attachment IconQuyết định Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hoàng Hưng Thịnh chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 559 lô đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho người sử dụng đất tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch tại khu dân cư Hoàng Hưng Thịnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470