CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
157
Hide details for 20192019
8
Hide details for 9/20199/2019
1917/QĐ-UBND 12/09/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của Ban QLR phòng hộ Lộc Ninh, cho Công ty TNHH Thiện Nguyên thuê đất để trồng rừng cao su
1913/QĐ-UBND12/09/2019Attachment Icon Quyết đinh thu hồi đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp quản lý, giao UBND huyện Bù Đốp xét cho 12 hộ gia đình, cá nhân thuê đất lâm nghiệp để trồng cây cao su
1881/QĐ-UBND 09/09/2019Attachment IconQuyết định chấp thuận cho Chi nhánh Công ty TNHHY XNK Kim Ngọc chuyển đổi hình thức thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất viên nén mùn cưa
1881/QĐ-UBND 09/09/2019Attachment IconQuyết định chấp thuận cho Chi nhánh Công ty TNHHY XNK Kim Ngọc chuyển đổi hình thức thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất viên nén mùn cưa
1878/QĐ-UBND 09/09/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của các tổ chức giao Bộ Tư lệnh Quân khu 7 để thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng đường tuần tra biên giới tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2017-2020) đoạn qua huyện Bù Đốp (đợt 1)
1844/QĐ-UBND 03/09/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh Quyết định số 1591/QĐ - UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh
1841/QĐ-UBND03/09/2019Attachment IconQuyết định cho Công ty TNHH MTV Bất động sản Hoàn Thành chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Khu dân cư Hoàn Thành
1840/QĐ-UBND03/09/2019Attachment IconQuyết định giao đất cho Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Mỹ Lệ thuê đất để thực hiện dự án xây dựng Chợ Bù Na (giai đoạn 1)
14
Hide details for 8/20198/2019
1837/QĐ-UBND 30/08/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của Trường tiểu học Thanh Hòa B (nay là Trường Tiểu học Thanh Bình A), huyện Bù Đốp, đồng thời giao UBND huyện Bù Đốp quản lý
1836/QĐ-UBND 30/08/2019Attachment IconQuyết định giao đất cho Trường Tiểu học Đinh Bộ lĩnh để xây dựng trường học
1761/QĐ-UBND22/08/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh Quyết định số 1599/QĐ - UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh
1761/QĐ-UBND22/08/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh Quyết định số 1599/QĐ - UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh
1756/QĐ-UBND22/08/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long (nay là Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước) quản lý, giao UBND huyện Bù Gia Mập xét cấp đất sản xuất cho hộ bà Trần Thị Lợi Chấn
1721/1721/QĐ-UBND 19/08/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé quản lý, giao UBND huyện Chơn Thành quản lý để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội cho xã Minh Thành
1720/1720/QĐ-UBND 19/08/2019Attachment IconQuyết định chấp thuận cho Tổng Công ty Thương mại Xuất Nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP chuyển mục đích sửng dụng đất để nâng cấp, cải tạo Trạm xăng dầu Lộc Tấn
1719/QĐ-UBND19/08/2019Attachment IconQuyết định chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời cho Công ty TNHH MTV Kim Long BP thuê đất để xây dựng Cửa hàng tiện tích Bù Đốp
1718/QĐ-UBND 19/08/2019Attachment IconQuyết định chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời cho Công ty TNHH Chăn nuôi Điền Khang thuê đất để xây dựng trang trại chăn nuôi heo
1715/QĐ-UBND19/08/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Ban QLRPH Lộc Ninh quản lý, đồng thời cho DNTN Xây dựng Huy Hoàng thuê đất để trồng cây cao su
1695/QĐ-UBND14/08/2019Attachment IconQuyết định Hủy quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kim Tín MDF chuyển đổi hình thức thuê đất
1693/QĐ-UBND14/08/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của DNTN sản xuất Vật liệu Xây dựng Ngân Trang ĐN, đồng thời cho Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu Xây dựng Tấn Phát thuê đất để xây dựng Nhà máy sản xuất gạch tuynel
1601/QĐ-UBND01/08/2019Attachment IconQuyết đinh Cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mai Bất động sản An Phú chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Khu dân cư An Phú
1599/QĐ-UBND01/08/2019Attachment Iconuyết định điều chỉnh vị trí, ranh giới khu đất của Công ty TNHH Lộc Tân bàn giao cho quỹ Hỗ trợ An sinh xã hội theo quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 và Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh
51
Hide details for 7/20197/2019
1592/QĐ-UBND 30/07/2019Attachment IconQuyết định chấp thuận cho Công ty TNHH Sông Tiền Land chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất cho Công ty TNHH Sông Tiền Land để xây dựng khu dân cư Tân Phước
1547/QĐ-UBND26/07/2019Attachment IconQuyết định Điều chỉnh giảm diện tích đất đã cấp cho Bưu điện huyện Bình Long, nay là Bưu điện tỉnh Bình Phước
1504/QĐ-UBND19/07/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Trung tâm Khai thác Hạ tầng Khu công nghiệp quản lý, đồng thời cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Thanh Thủy thuê đất để thực hiện dự án sản xuất viên nén
1503/QĐ-UBND19/07/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất thuê của Công ty Cổ phần Gỗ Đồng Phú, đồng thời cho Công ty TNHH Ngọc Giàu thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chế biến gỗ điều
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470