CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        



Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
510
Hide details for 20202020
96
Hide details for 7/20207/2020
1718/QĐ-UBND28/07/2020Attachment Icon Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hớn Quản
1716/QĐ-UBND27/07/2020Attachment IconThành lập Tổ kiểm tra liên ngành chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tình
1713/QĐ-UBND27/07/2020 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa tỉnh
1703/QĐ-UBND27/07/2020 Giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, tỉnh Bình Phước
1688/QĐ-UBND23/07/2020Attachment IconThành lập Cụm công nghiệp Tiến Hưng 1, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1687/QĐ-UBND23/07/2020Attachment IconThành lập Cụm công nghiệp Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
1686/QĐ-UBND23/07/2020Attachment IconThành lập Cụm công nghiệp Tân Tiến 2, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
1685/QĐ-UBND23/07/2020Attachment IconThành lập Cụm công nghiệp Tân Tiến 1, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
1684/QĐ-UBND23/07/2020Attachment Icon Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 13, huyện Lộc Ninh
1684/QĐ-UBND23/07/2020Attachment Icon Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 13, huyện Lộc Ninh
1646/QĐ-UBND21/07/2020Attachment IconQuyết định Cho Công ty TNHH MTV My Anh chuyển mục đích sử dụng đất để mở rộng Trang trại chăn nuôi gà giống bố mẹ theo hướng quy mô công nghiệp
1640/QĐ-UBND20/07/2020Attachment IconPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp Bệnh viện huyện Chơn Thành
1637/QĐ-UBND20/07/2020Attachment Icon Phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự án lập danh mục các nguồn nước phải lập danh mục hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh
1635/QĐ-UBND20/07/2020Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đồng Phú
1632/QĐ-UBND17/07/2020Attachment Icon Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành TN&MT
1630/QĐ-UBND17/07/2020Attachment IconThành lập Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản tỉnh Bình Phước
1629/QĐ-UBND17/07/2020Attachment Icon Kiện toàn Ban vận động thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bình Phước
1625/QĐ-UBND17/07/2020Attachment IconPhê duyệt dự toán và kế hoạch đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động, cố định năm 2020 trên địa bàn tỉnh
1621/QĐ-UBND16/07/2020Attachment IconPhê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng mất việc làm gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài
1620/QĐ-UBND16/07/2020Attachment IconPhê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng mất việc làm gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn các huyện, thành phố
1619/QĐ-UBND16/07/2020Attachment Icon Phân vùng tuyển sinh và phân bổ chi tiêu tuyển sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh năm học 2020-2021
1618/QĐ-UBND16/07/2020Attachment Icon Công nhận và cấp giấy chứng nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên toàn quốc
1616/QĐ-UBND16/07/2020Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp
1613/QĐ-UBND16/07/2020Attachment IconChấp thuận cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long chuyển đổi hình thức thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất
1613/QĐ-UBND16/07/2020Quyết định Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long chuyển đổi hình thức thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất
1610/QĐ-UBND16/07/2020Attachment IconPhê duyệt đề án vận hành mạng quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước năm thứ XV (từ đầu tháng 7/2020 đến hết tháng 6/2021)
1609/QĐ-UBND16/07/2020Attachment Icon Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ phát triển nghề trồng nấm (Bào Ngư) cho người dân các xã về đích xây dựng nông thôn mới
1607/QĐ-UBND16/07/2020Attachment Icon Quyết định Cho Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh BP chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470