CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
89
Hide details for 20022002
6
Show details for 12/200212/2002
5
Show details for 11/200211/2002
13
Show details for 10/200210/2002
6
Hide details for 9/20029/2002
51/2002/QĐ-UB27/09/2002Attachment IconV/v Thành lập Trạm Kiểm soát liên hợp Đak Ơ tỉnh Bình Phước
50/2002/QĐ-UB27/09/2002Attachment IconV/v Thành lập Trại giống cây trồng và vật nuôi tỉnh Bình Phước
49/2002/QĐ-UB24/09/2002Attachment IconV/v Ban hành danh mục số 1 các cơ quan trong tỉnh là diện nộp lưu hồ sơ tài liệu váo trung tâm lưu trữ tỉnh Bình Phước
47/2002/QĐ-UB09/09/2002Attachment IconV/v Công bố công khai quyết toán Ngân sách năm 2001
25/2002/CT-UB24/09/2002Attachment IconV/v thực hiện điều tra, thống kê tình hình dân tộc thiểu số và tôn giáo trên địa bàn tỉnh
24/2002/CT-UB12/09/2002Attachment IconV/v triển khai thực hiện chính sách đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên( giải ngũ, thôi việc ) từ ngày 31/12/1960 về trước
13
Show details for 8/20028/2002
8
Show details for 7/20027/2002
10
Show details for 6/20026/2002
5
Show details for 5/20025/2002
5
Show details for 4/20024/2002
10
Show details for 3/20023/2002
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
7571
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470