CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Hide details for 20042004
16
Show details for 12/200412/2004
4
Show details for 11/200411/2004
4
Show details for 10/200410/2004
1
Show details for 8/20048/2004
12
Hide details for 7/20047/2004
74/QĐ-UB30/07/2004Attachment IconV/v Cho phép thành lập Hội sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước
73/QĐ-UB29/07/2004Attachment IconV/v Thành lập Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước
72/QĐ-UB29/07/2004Attachment IconV/v Thành lập Ban Tôn giáo tỉnh Bình Phước
71/QĐ-UB29/07/2004Attachment IconV/v Giao kế hoạch XDCB thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước năm 2004 - tỉnh Bình Phước
70/QĐ-UB28/07/2004Attachment IconVề việc Giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn XDCB, vốn chương trình mục tiêu và vốn sự nghiệp năm 2004 - tỉnh Bình Phước
69/QĐ-UB28/07/2004Attachment IconV/v Giao dự toán điều chỉnh thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2004
65/2004/QĐ-UB27/07/2004Attachment IconV/v: Sửa đổi, bổ sung điều 16 của Quy định thực hiện Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 125/2003/QĐ-UB ngày 25/12/2003 của UBND tỉnh Bình Phước
63/QĐ-UB19/07/2004Attachment IconV/v Ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước
62/QĐ-UB19/07/2004Attachment IconV/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
Nhà nước tỉnh Bình Phước.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470