CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Hide details for 20042004
16
Show details for 12/200412/2004
4
Show details for 11/200411/2004
4
Show details for 10/200410/2004
1
Show details for 8/20048/2004
12
Show details for 7/20047/2004
14
Show details for 6/20046/2004
9
Hide details for 5/20045/2004
42/2004/QĐ-UB21/05/2004Attachment IconV/v thành lập Hạt Kiểm lâm liên huyện Bình Long - Chơn thành tỉnh Bình Phước
38/QĐ-UB10/05/2004Attachment IconV/v Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh
với Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Bình Phước.
38/2004/QĐ-UB10/05/2004Attachment IconV/v ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Bình Phước
37/QĐ-UB07/05/2004Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung đầu tư XDCB
năm 2003-tỉnh Bình Phước
36/QĐ-UB07/05/2004Attachment IconV/v Giao kế hoạch điều chỉnh vốn XDCB năm 2004
tỉnh Bình Phước
35/QĐ-UB07/05/2004Attachment IconV/v Giao kế hoạch vốn XDCB từ nguồn vay tín dụng ưu đãi năm 2003 và 2004; vốn vay Kho bạc Nhà nước năm 2004; vốn từ nguồn vượt thu, nguồn kết dư XDCB và Chương trình mục tiêu năm
2003-tỉnh Bình Phước
34/QĐ-UB06/05/2004Attachment IconV/v Ban hành quy định bảo vệ đường bộ.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470