CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Hide details for 20042004
16
Show details for 12/200412/2004
4
Show details for 11/200411/2004
4
Show details for 10/200410/2004
1
Show details for 8/20048/2004
12
Show details for 7/20047/2004
14
Show details for 6/20046/2004
9
Show details for 5/20045/2004
12
Hide details for 4/20044/2004
31/QĐ-UB26/04/2004Attachment IconV/v Phê duyệt đề án chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn
trên địa bàn tỉnh Bình Phước
30/QĐ-UB26/04/2004Attachment IconV/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế Ủy thác cho vay vốn đầu tư phát triển tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 61/2002/QĐ-UB
ngày 01/10/2002 của UBND tỉnh.
30/2004/QĐ-UB26/04/2004Attachment IconV/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế Ủy thác cho vay vốn đầu tư phát triển tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 61/2002/QĐ-UB ngày 01/10/2002 của UBND tỉnh.
29/QĐ-UB26/04/2004Attachment IconV/v thành lập Thanh tra Sở thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Bình Phước
27/2004/QĐ-UB13/04/2004Attachment Icon V/v đổi tên Trung tâm Quản lý các bệnh xã hội thành Trung tâm Phòng chống các bệnh xã hội tỉnh Bình Phước.
24/QĐ-UB13/04/2004Attachment IconVề việc phê duyệt chính sách bồi thường đối với tài sản nằm trong chênh lệch HLBVĐB từ 9 đến 7 mét đối với đường nối từ Quốc lộ 13 vào mặt bằng Nhà máy chính- dự án Nhà máy Xi măng Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470