CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Hide details for 20152015
79
Show details for 12/201512/2015
38
Show details for 11/201511/2015
38
Show details for 10/201510/2015
22
Show details for 9/20159/2015
50
Show details for 8/20158/2015
40
Show details for 7/20157/2015
22
Show details for 6/20156/2015
18
Show details for 5/20155/2015
18
Show details for 4/20154/2015
19
Hide details for 3/20153/2015
602/QĐ-UBND31/03/2015Attachment Iconv/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2015
597/QĐ-UBND31/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Danh sách Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
584/QĐ-UBND30/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt
572/QĐ-UBND26/03/2015Attachment Iconv/v ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
565/QĐ-UBND25/03/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ huyện Hớn Quản
561/QĐ-UBND25/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp
549/QĐ-UBND23/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
536/QĐ-UBND19/03/2015Attachment Iconv/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013 và số liệu dự toán ngân sách năm 2015
524/QĐ-UBND19/03/2015Attachment Iconv/v công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh
523/QĐ-UBND19/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu quản lý - Thương mại - Dịch vụ phía Đông và phía Tây QL 13 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư
523/QĐ-UBND19/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu quản lý - Thương mại - Dịch vụ phía Đông và phía Tây QL 13 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư
482/QĐ-UBND11/03/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015
471/QĐ-UBND10/03/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015
469/QĐ-UBND10/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Tân Khai, huyện lỵ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
463/QĐ-UBND10/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt phương án phân bổ chi tiết kinh phí khoán quản lý bảo vệ rừng đặc dụng năm 2015
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470