CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Hide details for 20152015
79
Show details for 12/201512/2015
38
Show details for 11/201511/2015
38
Show details for 10/201510/2015
22
Show details for 9/20159/2015
50
Hide details for 8/20158/2015
1907/QĐ-UBND31/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Phương án kiểm kê rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2016
1897/QĐ-UBND26/08/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011-2020
1853/QĐ-UBND25/08/2015Attachment Iconv/v phân phối lãi cho vay giải quyết việc làm quý II/2015
1843/QĐ-UBND24/08/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 7/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh
1838/QĐ-UBND24/08/2015Attachment Iconv/v ban hành Bảng xếp loại đường bộ để tính cuốc vận tải trên địa bàn tỉnh Bình phước
1836/QĐ-UBND24/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt bổ sung kế hoạch xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình phước năm 2015
1828/QĐ-UBND21/08/2015Attachment Iconv/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2015
1810/QĐ-UBND19/08/2015Attachment Iconv/v ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
1781/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thị xã Phước Long
1780/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Lộc Ninh
1779/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thị xã Đồng Xoài
1777/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Bù Đốp
1776/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Bù Đăng
1775/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Bù Gia Mập
1774/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Chơn Thành
1773/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Hớn Quản
1772/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thị xã Bình Long
1737/QĐ-UBND12/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Điều lệ Hội Đông y huyện Lộc Ninh nhiệm kỳ 2014-2019
1724/QĐ-UBND10/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ấp 2, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành
1723/QĐ-UBND10/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nha Bích, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470