CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Hide details for 20152015
79
Show details for 12/201512/2015
38
Show details for 11/201511/2015
38
Show details for 10/201510/2015
22
Show details for 9/20159/2015
50
Show details for 8/20158/2015
40
Hide details for 7/20157/2015
1578/QĐ-UBND31/07/2015Attachment Iconv/v tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp tại UBND huyện Phú Riềng
1567/QĐ-UBND29/07/2015Attachment Iconv/v Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1563/QĐ-UBND29/07/2015Attachment Iconv/v phê duyệt bổ sung kế hoạch xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015
1523/QĐ-UBND22/07/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm chế biến và giao dịch điều Hapro - Bình Phước huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
1522/QĐ-UBND22/07/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư 17 ha, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú
1521/QĐ-UBND22/07/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân lô đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu dân cư và tái định cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1493/QĐ-UBND16/07/2015Attachment Iconv/v xác lập Ngân hàng tên đường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1483/QĐ-UBND14/07/2015Attachment Iconv/v quy định về tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước
1478/QĐ-UBND14/07/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Thành, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1456/QĐ-UBND10/07/2015Attachment Iconv/v phân bổ kinh phí Bảo hiểm y tế cho người nghèo, người DTTS, người sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn năm 2015 (đợt 1)
1433/QĐ-UBND09/07/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án điều chỉnh và quy định quản lý theo dõi đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1418/QĐ-UBND07/07/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh
1383/QĐ-UBND01/07/2015Attachment Iconv/v thay đổi thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước
39/NQ-HĐND13/07/2015Attachment IconChương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND 6 tháng cuối năm 2015
38/NQ-HĐND13/07/2015Attachment IconVề chương trình giám sát của HĐND thị xã 6 tháng cuối năm 2015
23/2015/QĐ-UBND29/07/2015Attachment Iconv/v ban hành quy chế phối hợp về công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
22/2015/QĐ-UBND29/07/2015Attachment Iconv/v ban hành quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ KSTTHC trên địa bàn tỉnh BP
21/2015//QĐ-UBND27/07/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
20/2015/QĐ-UBND17/07/2015Attachment Iconv/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470