CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Hide details for 20152015
79
Show details for 12/201512/2015
38
Show details for 11/201511/2015
38
Show details for 10/201510/2015
22
Show details for 9/20159/2015
50
Show details for 8/20158/2015
40
Show details for 7/20157/2015
22
Show details for 6/20156/2015
18
Show details for 5/20155/2015
18
Hide details for 4/20154/2015
1073/QĐ-UBND29/04/2015Attachment Iconv/v ban hành Đề án Bảo tồn và phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2015-2020)
834/QĐ-UBND25/04/2015Attachment Iconv/v công bố danh sách tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Bình Phước (bổ sung)
821/QĐ-UBND23/04/2015Attachment Iconv/v phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo quý I năm 2015
810/QĐ-UBND22/04/2015Attachment Iconv/v công nhận Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2015-2019
802/QĐ-UBND21/04/2015Attachment Iconv/v tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2015; thành lập Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban giúp Ban Tổ chức Đại hội
764/QĐ-UBND20/04/2015Attachment Iconv/v giao bổ sung kế hoạch vốn năm 2015 dự án BT đường Lộc Tấn - Bù Đốp
763/QĐ-UBND20/04/2015Attachment Iconv/v Phê duyệt đồ án điều chỉnh và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp và Dân cư Becamex Bình Phước, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
738/QĐ-UBND15/04/2015Attachment Iconphê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
727/QĐ-UBND14/04/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy chế biến mủ cao su Nghĩa Trung, xã Nghĩa Trung huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
716/QĐ-UBND13/04/2015Attachment Iconv/v ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bình Phước
715/QĐ-UBND13/04/2015Attachment Iconv/v kiện toàn BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Phước
706/QĐ-UBND10/04/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012-2015 của BQL Vườn Quốc gia Bù Gia Mập
689/QĐ-UBND07/04/2015Attachment Iconv/v Phê duyệt đồ án điều chỉnh và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp và Dân cư Becamex Bình Phước, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
688/QĐ-UBND07/04/2015Attachment Iconv/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Phước
685/QĐ-UBND07/04/2015Attachment Iconv/v Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng, chở quá tải trọng quy định trên địa bàn tỉnh Bình Phước
652/QĐ-UBND03/04/2015Attachment Iconv/v Thành lập Hội đồng định giá và mua vườn cao su tạo quỹ an sinh xã hội tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470