CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
5
Hide details for 9/20019/2001
74/2001/QĐ-UB25/09/2001Attachment IconV/v Ban hành quy định thủ tục về giấy phép hoạt động khoáng sản
73/2001/QĐ-UB13/09/2001Attachment IconV/v Ban hành đơn giá và thời hạn nộp tiền sử dụng đất khu dân cư ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài,tỉnh Bình Phước
72/2001/QĐ-UB10/09/2001Attachment IconV/v ban hành quy chế quản lí quỹ hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2001-2005
71/2001/QĐ-UB05/09/2001Attachment IconV/v Thành lập Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Đăng kiểm 93.01S- tỉnh Bình Phước
24/2001/CT-UB20/09/2001Attachment IconV/v Bảo vệ an toàn vận hành hệ thống tải điện 500KV Bắc-Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14
Hide details for 8/20018/2001
70/2001/QĐ-UB27/08/2001Attachment IconV/v thành lập ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm-tỉnh Bình Phước
69/2001/QĐ-UB27/08/2001Attachment IconV/v Sửa đổi nội dung Điểm 6 Điều 1 Quyết định số 27/2001/QĐ-UB ngày 25/4/2001 của UBND tỉnh Bình Phước
68/2001/QĐ-UB27/08/2001Attachment IconV/v Thành lập Ban Chỉ huy thống nhất huyện Lộc Ninh- tỉnh Bình Phước (nhiệm kì 2001-2005)
67/2001/QĐ-UB27/08/2001Attachment IconV/v Phê duyệt đề án bố trí lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
66/2001/QĐ-UB24/08/2001Attachment IconV/v Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Bình Phước giai đoạn 2001-2005
65/2001/QĐ-UB13/08/2001Attachment IconV/v Giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2001
64/2001/QĐ-UB09/08/2001Attachment IconV/v Ban hành đơn giá và thời gian nộp tiền sử dụng đất khu tái định cư mở rộng P. Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
63/2001/QĐ-UB03/08/2001Attachment IconV/v Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh bình Phước đến năm 2010
62/2001/QĐ-UB03/08/2001Attachment IconV/v Phê chuẩn quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bình Phước đến năm 2010
61/2001/QĐ-UB02/08/2001V/v Sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ Ban nhân dân các huyện
60/2001/QĐ-UB02/08/2001V/v Sắp xếp lại các cơ quan chuyên mônthuộc Uỷ ban nhân dân thị xã Đồng Xoài
59/2001/QĐ-UB02/08/2001Attachment IconV/v thành lập Uỷ Ban Dân số, Gia đình và trẻ em tỉnh Bình Phước
23/2001/CT-UB15/08/2001Attachment IconV/v Tăng cường biện pháp quản lý thu và thống nhất thu NSNN 6 tháng cuối năm 2001 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
22/2001/CT-UB09/08/2001Attachment IconV/v Tăng cường công tác quản lí hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh
17
Hide details for 7/20017/2001
58/2001/QĐ-UB27/07/2001Attachment IconV/v Triển khai thực hiện Thông tư 03/2001/TT-BXD ngày 13/02/2001
57/2001/QĐ-UB24/07/2001Attachment IconV/v Ban hành chiến lược dân số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2001-2010
56/2001/QĐ-UB24/07/2001Attachment IconV/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra giao thông- Tỉnh Bình Phước
55/2001/QĐ-UB20/07/2001Attachment IconV/v "Ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bình Phước
54/2001/QĐ-UB20/07/2001Attachment IconV/v Thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bình Phước
53/2001/QĐ-UB17/07/2001Attachment IconV/v Quy định chế độ tiền thưởng kèm theo các hình thức khen
52/2001/QĐ-UB10/07/2001Attachment IconV/v Quy định mức phụ cấp cho cán bộ làm công tác chuyên trách trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn
51/2001/QĐ-UB10/07/2001Attachment IconV/v Phân bổ chỉ tiêu vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thuộc Quỹ Hỗ trợ phát triển năm 2001(đợt 2)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470