CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
23
Hide details for 3/20173/2017
739/QĐ-UBND30/03/2017Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Bình Phước
713/QĐ-UBND28/03/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Luật sư, Tư vấn pháp luật, Giám định tư pháp, trọng tài thương mại, Quản tài viên và Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
653/QĐ-UBND31/03/2017Attachment IconBan hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020
653/QĐ-UBND24/03/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Thương mại - Dịch vụ Mỹ Lệ
644/QĐ-UBND24/03/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Thành Vinh, Phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
623/QĐ-UBND22/03/2017Attachment IconĐiều chỉnh chủ đầu tư trong kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017
623/QĐ-UBND22/03/2017Attachment IconĐiều chỉnh chủ đầu tư trong kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017
622/QĐ-UBND22/03/2017Attachment IconĐiều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
617/QĐ-UBND22/03/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh và quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại
602/QĐ-UBND21/03/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Tây Bắc hồ Suối Cam, thị xã Đồng Xoài
553/QĐ-UBND14/03/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
552/QĐ-UBND14/03/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
538/QĐ-UBND13/03/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch tài chính năm 2017 của Quỹ Đầu tư phát triển
517/QĐ-UBND10/03/2017Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài
488/QĐ-UBND09/03/2017Attachment IconCông bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
474/QĐ-UBND09/03/2017Attachment IconCông bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và danh mục các thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến qua mạng mức độ 3, 4 được thực hiện tại Trung tậm hành chính công tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh giai đoạn I
459/QĐ-UBND07/03/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án điều chỉnh và quy định quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
14/2017/QĐ-UBND24/03/2017Attachment IconPhê duyệt đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
13/2017/QĐ-UBND22/03/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND tỉnh về việc quy định thu quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
12/2017/QĐ-UBND21/03/2017Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước
12/2017/QĐ-UBND21/03/2017Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước
11/2017/QĐ-UBND09/03/2017Attachment IconQuy định một số nội dung chi đối với công chức phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4/CT-UBND24/03/2017Attachment IconCông tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017
21
Show details for 2/20172/2017
16
Show details for 1/20171/2017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470