CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
388
Hide details for 20152015
79
Show details for 12/201512/2015
38
Show details for 11/201511/2015
38
Show details for 10/201510/2015
22
Show details for 9/20159/2015
50
Show details for 8/20158/2015
40
Show details for 7/20157/2015
22
Show details for 6/20156/2015
18
Show details for 5/20155/2015
18
Show details for 4/20154/2015
19
Hide details for 3/20153/2015
602/QĐ-UBND31/03/2015Attachment Iconv/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2015
597/QĐ-UBND31/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Danh sách Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
584/QĐ-UBND30/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt
572/QĐ-UBND26/03/2015Attachment Iconv/v ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
565/QĐ-UBND25/03/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ huyện Hớn Quản
561/QĐ-UBND25/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp
549/QĐ-UBND23/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
536/QĐ-UBND19/03/2015Attachment Iconv/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013 và số liệu dự toán ngân sách năm 2015
524/QĐ-UBND19/03/2015Attachment Iconv/v công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh
523/QĐ-UBND19/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu quản lý - Thương mại - Dịch vụ phía Đông và phía Tây QL 13 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư
523/QĐ-UBND19/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu quản lý - Thương mại - Dịch vụ phía Đông và phía Tây QL 13 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư
482/QĐ-UBND11/03/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015
471/QĐ-UBND10/03/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015
469/QĐ-UBND10/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Tân Khai, huyện lỵ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
463/QĐ-UBND10/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt phương án phân bổ chi tiết kinh phí khoán quản lý bảo vệ rừng đặc dụng năm 2015
462/QĐ-UBND10/03/2015Attachment Icon v/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả địa phương năm 2015
418/QĐ-UBND02/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí dự án quy hoạch mạng lưới cơ sở chế biến lâm sản tỉnh Bình Phước đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025
409/QĐ-UBND02/03/2015Attachment Icon v/v ban hành lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2015 và định hướng đến năm 2020
5/2015/QĐ-UBND10/03/2015Attachment Iconv/v quy định thực hiện quản lý nhà nước về thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470