CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
388
Hide details for 20152015
79
Show details for 12/201512/2015
38
Show details for 11/201511/2015
38
Show details for 10/201510/2015
22
Show details for 9/20159/2015
50
Show details for 8/20158/2015
40
Show details for 7/20157/2015
22
Show details for 6/20156/2015
18
Show details for 5/20155/2015
18
Show details for 4/20154/2015
19
Show details for 3/20153/2015
13
Show details for 2/20152/2015
31
Hide details for 1/20151/2015
282/QĐ-UBND29/01/2015Attachment IconV/v Công bố danh mục văn bản hết hiệu lực.
252/QĐ-UBND30/01/2015Attachment Iconv/v công bố Bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Phước
213/QĐ-UBND30/01/2015Attachment Iconv/v phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng đường quy hoạch số 30 thuộc dự án: Xây dựng hai tuyến phục vụ Công viên văn hóa tỉnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài
199/QĐ-UBND29/01/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước
197/QĐ-UBND29/01/2015Attachment Icon V/v phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2014-2019
195/QĐ-UBND29/01/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Điều lệ Hội Đông y huyện Chơn Thành nhiệm kỳ 2014-2019
188/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v điều hòa kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014, tỉnh Bình Phước
187/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v ban hành Chương trình Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2015
185/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bình Phước
184/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước
182/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v phân bổ vốn thực hiện chương trình SEQAP năm 2015
179/QĐ-UBND27/01/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hà Mỵ và quy hoạch quản lý theo đồ án quy hoạch
164/QĐ-UBND27/01/2015Attachment Iconv/v thành lập Ban Tuyển sinh quân sự
159/QĐ-UBND23/01/2015Attachment Icon v/v ban hành Kế hoạch công tác ngành Tư pháp tỉnh Bình phước năm 2015
151/QĐ-UBND22/01/2015Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Phước
142/QĐ-UBND20/01/2015Attachment Iconphê duyệt kế hoạch thực hiện đề án khuyến công địa phương (đợt I) năm 2015
134/QĐ-UBND20/01/2015Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Suối Cam
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470