CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
31
Hide details for 1/20151/2015
282/QĐ-UBND29/01/2015Attachment IconV/v Công bố danh mục văn bản hết hiệu lực.
252/QĐ-UBND30/01/2015Attachment Iconv/v công bố Bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Phước
213/QĐ-UBND30/01/2015Attachment Iconv/v phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng đường quy hoạch số 30 thuộc dự án: Xây dựng hai tuyến phục vụ Công viên văn hóa tỉnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài
199/QĐ-UBND29/01/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước
197/QĐ-UBND29/01/2015Attachment Icon V/v phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2014-2019
195/QĐ-UBND29/01/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Điều lệ Hội Đông y huyện Chơn Thành nhiệm kỳ 2014-2019
188/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v điều hòa kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014, tỉnh Bình Phước
187/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v ban hành Chương trình Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2015
185/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bình Phước
184/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước
182/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v phân bổ vốn thực hiện chương trình SEQAP năm 2015
179/QĐ-UBND27/01/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hà Mỵ và quy hoạch quản lý theo đồ án quy hoạch
164/QĐ-UBND27/01/2015Attachment Iconv/v thành lập Ban Tuyển sinh quân sự
159/QĐ-UBND23/01/2015Attachment Icon v/v ban hành Kế hoạch công tác ngành Tư pháp tỉnh Bình phước năm 2015
151/QĐ-UBND22/01/2015Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Phước
142/QĐ-UBND20/01/2015Attachment Iconphê duyệt kế hoạch thực hiện đề án khuyến công địa phương (đợt I) năm 2015
134/QĐ-UBND20/01/2015Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Suối Cam
115/QĐ-UBND16/01/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh kế hoạch vốn ODA năm 2014
87/QĐ-UBND14/01/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và Dự toán kinh phí thực hiện Dự án quy hoạch bổ sung, điều chỉnh diện tích trồng cao su và cây nguyên liệu trên đất lâm nghiệp đến năm 2020
86/QĐ-UBND13/01/2015Attachment Iconv/v giao chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ theo mục tiêu từ ngân sách Trung ương và vốn nước ngoài (ODA) năm 2015
76/QĐ-UBND13/01/2015Attachment Iconv/v Bãi bỏ Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 của UBND tỉnh về việc thành lập các Đội Thanh tra Xây dựng liên huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
46/QĐ-UBND09/01/2015Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Chơn Thành lần thứ II, nhiệm kỳ 2014-2019
9/QĐ-UBND07/01/2015Attachment IconQuyết định v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Công nghiệp Đồng Xoài II, xã Tiến Thành thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
3/2015/QĐ-UBND26/01/2015Attachment Iconv/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh
3/2015/NQ-HĐND20/01/2015Attachment IconVề việc Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 thị xã Phước Long
2/2015/CT-UBND29/01/2015Attachment Iconv/v triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2/2015/NQ-HĐND20/01/2015Attachment IconVề việc thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2014, và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
2/2015/QĐ-UBND15/01/2015Attachment Iconv/v quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1/2015/NQ-HĐND20/01/2015Attachment IconVề thông qua Chương trình giám sát năm 2015 của HĐND thị xã Phước Long
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470