CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
18
Hide details for 4/20154/2015
1073/QĐ-UBND29/04/2015Attachment Iconv/v ban hành Đề án Bảo tồn và phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2015-2020)
834/QĐ-UBND25/04/2015Attachment Iconv/v công bố danh sách tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Bình Phước (bổ sung)
821/QĐ-UBND23/04/2015Attachment Iconv/v phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo quý I năm 2015
810/QĐ-UBND22/04/2015Attachment Iconv/v công nhận Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2015-2019
802/QĐ-UBND21/04/2015Attachment Iconv/v tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2015; thành lập Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban giúp Ban Tổ chức Đại hội
764/QĐ-UBND20/04/2015Attachment Iconv/v giao bổ sung kế hoạch vốn năm 2015 dự án BT đường Lộc Tấn - Bù Đốp
763/QĐ-UBND20/04/2015Attachment Iconv/v Phê duyệt đồ án điều chỉnh và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp và Dân cư Becamex Bình Phước, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
738/QĐ-UBND15/04/2015Attachment Iconphê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
727/QĐ-UBND14/04/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy chế biến mủ cao su Nghĩa Trung, xã Nghĩa Trung huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
716/QĐ-UBND13/04/2015Attachment Iconv/v ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bình Phước
715/QĐ-UBND13/04/2015Attachment Iconv/v kiện toàn BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Phước
706/QĐ-UBND10/04/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012-2015 của BQL Vườn Quốc gia Bù Gia Mập
689/QĐ-UBND07/04/2015Attachment Iconv/v Phê duyệt đồ án điều chỉnh và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp và Dân cư Becamex Bình Phước, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
688/QĐ-UBND07/04/2015Attachment Iconv/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Phước
685/QĐ-UBND07/04/2015Attachment Iconv/v Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng, chở quá tải trọng quy định trên địa bàn tỉnh Bình Phước
652/QĐ-UBND03/04/2015Attachment Iconv/v Thành lập Hội đồng định giá và mua vườn cao su tạo quỹ an sinh xã hội tỉnh
629/QĐ-UBND02/04/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
6/2015/QĐ-UBND21/04/2015Attachment Iconv/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh
19
Show details for 3/20153/2015
13
Show details for 2/20152/2015
31
Show details for 1/20151/2015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470