CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1813/ QĐ-UBND
Ngày kư

07/08/2020

Người kư Trần Tuyết Minh
Trích yếu Điều chỉnh thông tin người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quyết định số 1095/QĐ-UBND, số 1143/QĐ-UBND, số 1291/QĐ-UBND, số 1508/QĐ-UBND, số 1620/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng thời mất việc làm gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470