CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1802/ QĐ-UBND
Ngày kư

05/08/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Thu hồi quyết định chủ trương đầu tư số 2863/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh chấp thuận cho nhà đầu tư Mega Bio - Tech Co.,Ltd điều chỉnh lần 02 dự án đầu tư nhà máy sản xuất dầu điều
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1802.pdf 1543(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470