CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 306/ QĐ-UBND
Ngày kư

18/02/2019

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Công bố thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tiếp nhận và thực hiện tại sở Tư pháp, tại pḥng Trung tâm thuộc sở, Văn pḥng Công chứng, UBND cấp huyện và UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
306.pdf 677(Kbytes)
kt stuphap.docx 1252(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470