CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 223/ QĐ-UBND
Ngày kư

07/02/2012

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia pḥng, chống tham nhũng đến năm 2020 (giai đoạn từ 2012 đến năm 2016)
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
, ,
QD 223.doc 29(Kbytes)
KT1 QD 223.doc 67(Kbytes)
KT2 QD 223.doc 73(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470