CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2056/ QĐ-UBND
Ngày kư

24/08/2020

Người kư Trần Văn Mi
Trích yếu Điều chỉnh loại hợp đồng gói thầu BP-Cw-03: sửa chữa, nâng cấp tuyến đường vào Chùa Sóc Lớn và đường vào Ao cộng đồng thuộc dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh BP
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2056.pdf 1445(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470