CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2189/ QĐ-UBND
Ngày kư

03/09/2020

Người kư Trần Tuyết Minh
Trích yếu Chấp thuận kết quả công nhận sáng kiến cho đồng tác giả là người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh và công nhận hiệu quả quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2189.pdf 2304(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470