CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1982/ QĐ-UBND
Ngày kư

19/08/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng CT: xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học trường THPT chuyên Quang Trung
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1982.pdf 1598(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470