CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1320/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/06/2012

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh B́nh Phước ban hành hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
1320.doc 28(Kbytes)
KT 1320.doc 2438(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470