CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 346/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/02/2019

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Công bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, sở TN&MT, Văn pḥng Đăng kư đất đai, UBND cấp huyện và UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành TN&MT trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
2019_02_26_54_.pdf 69(Kbytes)
TTHC tnmt.doc 9644(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470