CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 227/ QĐ-UBND
Ngày kư

08/02/2012

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Điều chỉnh, bổ sung phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường dây 500KV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông đi qua địa bàn huyện Chơn Thành, Đồng Phú, Bù Đăng và Bù Gia Mập, tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

227.doc 33(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470