CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2917/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/12/2011

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Phê duyệt phương án GPMB tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tái định canh dự án khu mỏ đá phục vụ sản xuất dây chuyền 2 - nhà máy xi măng B́nh Phước thuộc xă Lộc Thịnh,
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD 2917.doc 67(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470