CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1768/ QĐ-UBND
Ngày kư

15/08/2007

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc phê duyệt hỗ trợ, bồi thường về đất cho các hộ dân sử dụng đất khu vực Tổng đội 69 (cũ) thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn đi qua thị xă Đồng Xoài
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

4. QĐ 1768 TỈNH.doc 38(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470