CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2108/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/07/2009

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu việc phê duyệt chủ trương, mức giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất quy hoạch dân cư ấp 1A, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
KEM THEO QD 2108 TINH.xls 43(Kbytes)
QD 2108 TINH.doc 34(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470