CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2541/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/11/2019

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Quyết định ủy quyền thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT752
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2541.pdf 71(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470