CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 7/ 2016/QĐ-UBND
Ngày kư

17/10/2016

Người kư Nguyễn Hoàng Hùng
Trích yếu Ban hành Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân huyện Phú Riềng nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành UBND huyện Phú Riềng
Phần loại Quyết định UBND huyện Phú Riềng
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

07.pdf 1392(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470