CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1386/ QĐ-UBND
Ngày kư

24/06/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Thu hồi đất thuê của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Nam, giao UBND huyện Bù Đăng cho ông Nguyễn Thanh Tâm và bà Dương Thị Kiều Tiên thuê đất để tiếp tục trồng cây lâu năm
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1386.pdf 1852(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470