CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 51/ 2004/QĐ-UB
Ngày kư

29/06/2004

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa ” ở cấp xă thuộc huyện Đồng Phú
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

51.pdf 3876(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470