CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2363/ QĐ-UBND
Ngày kư

20/11/2007

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổng thể dự án Trung tâm Văn hóa tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
13. QĐ 2363 TỈNH.doc 48(Kbytes)
KÈM THEO QĐ 2363 TỈNH.doc 56(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470