CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 53/ 2000/QĐ-UB
Ngày kư

26/05/2000

Người kư CT-Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v Sửa đổi quy định ở Khoản 2 Điều 3 Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2000/QĐ-UB ngày 3/4/2000 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

53_2000_QD_UB.doc 23(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470